VYDANÉ ČSN – KVĚTEN 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Normy schválené

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)
kat.č. 504808
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny*);
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny; Vydání: Říjen 2015

ČSN P ISO 6707-2 (73 0000)
kat.č. 504809
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy
a zakázky*);
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy
a zakázky; Vydání: Říjen 2015

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035)
kat.č. 504803
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží;
Vydání: Červenec 2013

Změny ČSN

ČSN EN 727 (64 3118)
kat.č. 504861
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů.
Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST); Vydání: Červenec 1996
Změna Z1; Vydání: Květen 2018

ČSN EN 744 (64 3126)
kat.č. 504862
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky z termoplastů –
Stanovení rázové odolnosti padajícím závažím po obvodu;
Vydání: Březen 1997
Změna Z1; Vydání: Květen 2018

ČSN EN 1411 (64 3131)
kat.č. 504859
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky z termoplastů –
Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovitou metodou;
Vydání: Prosinec 1997
Změna Z1;
Vydání: Květen 2018

ČSN EN 1055 (64 3133)
kat.č. 504856
Plastové potrubní systémy – Potrubní kanalizační systémy z termoplastů uvnitř
budov – Stanovení odolnosti opakovanému působení zvýšené teploty
(teplotním cyklům);
Vydání: Prosinec 1997
Změna Z1;
Vydání: Květen 2018

ČSN EN 1053 (64 3134)
kat.č. 504854
Plastové potrubní systémy – Termoplastové potrubní systémy pro beztlakové
použití – Zkouška vodotěsnosti;
Vydání: Listopad 1997
Změna Z1;
Vydání: Květen 2018

ČSN EN 1054 (64 3135)
kat.č. 504855
Plastové potrubní systémy – Termoplastové potrubní systémy pro kanalizace
a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů;
Vydání: Listopad 1997
Změna Z1; Vydání: Květen 2018

ČSN EN 12256 (64 3173)
kat.č. 504858
Plastové potrubní systémy – Tvarovky z termoplastů – Stanovení mechanické
pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek;
Vydání: Červen 1999
Změna Z1;
Vydání: Květen 2018

ČSN EN 12061 (64 3178)
kat.č. 504857
Plastové potrubní systémy – Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové
houževnatosti;
Vydání: Leden 2000
Změna Z1;
Vydání: Květen 2018

ČSN EN ISO 11173 (64 6452)
kat.č. 504842
Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům – Stupňovitá
metoda;
Vydání: Květen 2015
Změna Z1*); (idt ISO 11173:1994); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 11173 se mění na ČSN EN ISO 11173)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 1411 (64 3131) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky z termoplastů – Stanovení
odolnosti vnějším nárazům stupňovitou metodou; Vydání: Prosinec 1997

ČSN EN ISO 13254 (64 6454)
kat.č. 504843
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti;
Vydání: Duben 2015
Změna Z1*); (idt ISO 13254:2010); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 13254 se mění na ČSN EN ISO 13254)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 1053 (64 3134) Plastové potrubní systémy – Termoplastové potrubní systémy pro beztlakové použití –
Zkouška vodotěsnosti; Vydání: Listopad 1997

ČSN EN ISO 13255 (64 6455)
kat.č. 504844
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady – Zkouška
vzduchotěsnosti spojů;
Vydání: Duben 2015
Změna Z1*); (idt ISO 13255:2010); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 13255 se mění na ČSN EN ISO 13255)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 1054 (64 3135) Plastové potrubní systémy – Termoplastové potrubní systémy pro kanalizace a odpady –
Zkouška vzduchotěsnosti spojů; Vydání: Listopad 1997

ČSN EN ISO 13257 (64 6457)
kat.č. 504846
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Stanovení odolnosti proti
opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům);
Vydání: Duben 2015
Změna Z1*); (idt ISO 13257:2010); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 13257 se mění na ČSN EN ISO 13257)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 1055 (64 3133) Plastové potrubní systémy – Potrubní kanalizační systémy z termoplastů uvnitř budov –
Stanovení odolnosti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům);
Vydání: Prosinec 1997

ČSN EN ISO 13263 (64 6463)
kat.č. 504847
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační
přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové
houževnatosti;
Vydání: Duben 2015
Změna Z1*); (idt ISO 13263:2010); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 13263 se mění na ČSN EN ISO 13263)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 12061 (64 3178) Plastové potrubní systémy – Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové houževnatosti;
Vydání: Leden 2000

ČSN EN ISO 13264 (64 6464)
kat.č. 504848
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační
přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení mechanické
pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek;
Vydání: Duben 2015
Změna Z1*); (idt ISO 13264:2010); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 13264 se mění na ČSN EN ISO 13264)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 12256 (64 3173) Plastové potrubní systémy – Tvarovky z termoplastů – Stanovení mechanické pevnosti
nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek; Vydání: Červen 1999

ČSN EN ISO 2507-1 (64 6467)
kat.č. 504849
Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) –
Část 1: Obecná zkušební metoda;
Vydání: Květen 2015
Změna Z1*); (idt ISO 2507-1:1995); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 2507-1 se mění na ČSN EN ISO 2507-1)
S účinností od 2020-10-31 se spolu s ČSN EN ISO 2507-2 (64 6467) z května 2015
a ČSN EN ISO 2507-3 (64 6467) z května 2018 zrušuje
ČSN EN 727 (64 3118) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů.
Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST); Vydání: Červenec 1996

ČSN EN ISO 2507-2 (64 6467)
kat.č. 504850
Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) –
Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C
a PVC-HI trubky;
Vydání: Květen 2015
Změna Z1*); (idt ISO 2507-2:1995); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 2507-2 se mění na ČSN EN ISO 2507-2)
S účinností od 2020-10-31 se spolu s ČSN EN ISO 2507-1 (64 6467) z května 2015
a ČSN EN ISO 2507-3 (64 6467) z května 2018 zrušuje
ČSN EN 727 (64 3118) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů.
Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST); Vydání: Červenec 1996

ČSN EN ISO 3127 (64 6472)
kat.č. 504852
Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po
obvodu;
Vydání: Červen 2015
Změna Z1*); (idt ISO 3127:1994); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 3127 se mění na ČSN EN ISO 3127)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 744 (64 3126) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky z termoplastů – Stanovení
rázové odolnosti padajícím závažím po obvodu; Vydání: Březen 1997

ČSN EN ISO 9852 (64 6475)
kat.č. 504853
Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení odolnosti proti
dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) – Zkušební metoda;
Vydání: Červen 2015
Změna Z1*); (idt ISO 9852:2007); Vydání: Květen 2018
(Označení ČSN ISO 9852 se mění na ČSN EN ISO 9852)
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 580 (64 3112) Plastové potrubní systémy – Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) –
Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT);
Vydání: Prosinec 2003

Opravy ČSN

ČSN EN 1591-1 (13 1551)
kat.č. 505055
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových
přírubových spojů – Část 1: Výpočet;
Vydání: Květen 2015
Oprava 1; Vydání: Květen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 1991-4 (73 0035)
kat.č. 504793
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží;
Vydání: Březen 2008
Oprava 3; Vydání: Květen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

Zrušené ČSN

ČSN ISO 10767-1 (11 0035)
Hydraulika – Stanovení hladin tlakového vlnění v systémech a komponentách – Část 1:
Přesné metody pro čerpadla;
Vydání: Listopad 1997; Zrušena k 2018-06-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 2507-3 (64 6467)
kat.č. 504110
Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) –
Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA;
EN ISO 2507-3:2017; ISO 2507-3:1995;
Platí od 2018-06-01
S účinností od 2020-10-31 se spolu s ČSN EN ISO 2507-1 (64 6467) z května 2015
a ČSN EN ISO 2507-2 (64 6467) z května 2015 zrušuje
ČSN EN 727 (64 3118) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů.
Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST); Vydání: Červenec 1996

Související články