Spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) od 2. května 2018

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. V oboru VaK se problematika nebezpečných odpadů týká především vybraných druhů čistírenských kalů a produktů mechanického předčištění odpadních vod.

SEPNO je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který poskytuje služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je připraveno v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Správcem SEPNO je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem systému je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Systém je přístupný prostřednictvím portálu SEPNO na adrese www.sepno.cz. Služby systému jsou dostupné uživatelům registrovaným v registru ISPOP. Na portále jsou zveřejněny manuály, návody a informace související s výkonem agendy a prací v systému SEPNO. V aplikaci po přihlášení nalezne uživatel veškerou funkcionalitu pro splnění povinnosti v souladu s legislativou. Přístupové údaje se shodují s přihlašovacím jménem a heslem do systému ISPOP. Přihlášený uživatel má v aplikaci k dispozici webový formulář – elektronickou formu Ohlašovacího listu (OL), a nástroje pro správu OL, tzn. vyplnění a odeslání OL včetně kontroly správnosti, zrušení ohlášené neuskutečněné přepravy, změnu nepotvrzené přepravy a potvrzení přepravy. Nad rámec legislativy systém umožňuje storno potvrzené přepravy. Systém SEPNO bude spuštěn 2. 5. 2018, ohlašovací listy je možné do systému zadávat již od 26. 4. 2018.

Provozní podpora

Provozní technická podpora je pro uživatele SEPNO zajištěna portálem EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), který umožňuje zaslání dotazu v písemné formě. Dotazy mohou podávat jak registrovaní uživatelé (pro přihlášení je nutné využít přístupové údaje do ISPOP/SEPNO), tak neregistrovaní uživatelé. V provozu bude také rozšířená telefonická podpora na lince 267 125 267. Linka bude v květnu v provozu v úřední dny, tj. Po a St, v době 8.00–12.00 a 12.30–15.30 hod. Kapacita linky je omezená a jsou poskytovány pouze informace technického charakteru. Správcem SEPNO je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem systému je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Související články