Přihláška On-line Vodárenská legislativa 2022

  Účastník 1:

  Účastník 2:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, organizační informace a pokyny

  Fakturační údaje:


  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená elektronická faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - vložné:

  Doplňující informace k objednávce
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky, např. specifickou splatnost faktury apod.

  Příloha k objednávce
  Pokud Vaše interní pravidla vyžadují vystavení Vaší objednávky, můžete ji ve formátu pdf nahrát zde jako přílohu přihlášky

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.