Přípravné kurzy pro specialisty v oborech vyhrazených technických zařízení

Program AKADEMIE APTI pokračuje přípravnými kurzy pro revizní techniky a montážní pracovníky plynových a tlakových zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti. V termínu 22.-23. února proběhne kurzy pro revizní techniky tlakových nádob stabilních skupiny A, B. 1.-2. března pak také kurz pro revizní techniky plynových zařízení. Pro zájemce je možné dohodnout také termín zkoušky na vybrané pobočce Technické inspekce České republiky.

Vzhledem k tomu, že od 1. července 2022 dojde ke změně legislativy pro vyhrazená technická zařízení a kapacita kurzů je omezena, doporučujeme provést přihlášku na kurz nejpozději 11. února pro kurz tlakových nádob a 18. února 2022 pro plynová zařízení. Přihlášky jsou řazeny dle došlého pořadí. V případě vyčerpání kapacity, nebo změny protiepidemických opatření bude oznámen náhradní termín kurzů.

22. – 23. února 2022

Školící centrum BTK Praha, Komořany

Organizační pokyny
Program kurzu

Přihláška on-line

1. – 2. března 2022

OPRAVY A MONTÁŽE, ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Školící centrum BTK, Praha Komořany

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláškový formulář on-line

Kurzy probíhají klasickou prezenční formou ve školícím centru v Praze Komořanech.
Pro účastníky, kteří preferují distanční formu bude připraven živý přenos prostřednictvím MS Teams.

Pro účastníky je jsou připraveny studijní materiály a testové otázky.

Základní cena kurzu: 5929 Kč včetně DPH (4719 Kč včetně DPH distanční formou). Držitelé APTICARD mohou čerpat 10% slevu.
Do 30. 6. 2022 se zkoušky odborné způsobilosti skládají podle zákona č. 74/1968 Sb. Od 1. 7. 2022 podle zákona č, 250/2021 Sb.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti

Reference

Další kurzy, semináře a odborné konference jsou průběžně aktualizovány v plánu akcí pro rok 2022.

Související články