Stanovisko SOVAK a SVH k dokumentu Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv v rámci OPŽP

Společné stanovisko Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a Svazu vodního hospodářství ČR (SVH) k materiálu:  Návrh usnesení vlády ČR k analýze problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv v rámci Operačního programu Životní prostředí a ve vazbě na plnění směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a k možnostem dostupnosti finančních prostředků pro tyto problematické aglomerace (verze – návrh MŽP z 3.7.2008) Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a zprostředkovaně Svaz vodního hospodářství ČR obdržely dne 7.7.2008 materiál s názvem „Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv…

Více zde >>>

Stanovisko SOVAK ČR

Stanovisko Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR SOVAK k materiálu Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro operační program životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR SOVAK reaguje na výzvu zaslanou Ministerstvem životního prostředí ČR k zaslání komentáře a připomínek k materiálu Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro operační program životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“). SOVAK ČR zasílá ke dni 10.3.2008 toto své souhrnné stanovisko: SOVAK ČR…

Více zde >>>