Tlaková kanalizace


Hotel Krystal
Praha

I. informace

Program semináře:
Legislativa v oblasti – současný stav
Čerpadla, čerpací jímky
Výhody podtlakové a tlakové kanalizace
Provoz tlakové kanalizace

Součástí programu bude moderovaná diskuze, kde bude vyhrazen prostor pro pro vaše dotazy.

Program akce je v přípravě, případné podněty a připomínky zasílejte na adresu organizátora:
Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice
e-mail: konference@medim.cz
Tel.: 283 981 818

Stránka ve výstavbě