Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru

V lednu 2021 opět začínají autorizační zkoušky ČKAIT. Pro individuální i firemní zájemce připravuje Ing. Petr Vít intenzivní odborné přípravné školení pro vodohospodáře na autorizační zkoušku ČKAIT v termínu 6.-8. ledna 2021.

Přípravný kurz zahrnuje:

  • seznámení s průběhem a přípravou zkoušky, rozdílová zkouška
  • o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak)
  • základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie v rozsahu požadovaném pro zkoušku
  • extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňová služba)
  • vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, cena vody)
  • vodní toky (vodstvo ČR, přirozené VT, úpravy VT, hrazení bystřin, revitalizace, renaturace)
  • vodní díla (definice, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl za povodní)
  • vodní stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační
  • provoz vodních děl (manipulační a provozní řád, kanalizační řád, program TBD, …)

V závěrečném bloku proběhne zkouška nanečisto na vzorových příkladech zkušebních otázek. V kurzu je možno konzultovat i předpokládané dokumentace k autorizační zkoušce.

Vlastní školení je třídenní a probíhá pro dopravní dosažitelnost v lázních Poděbrady. Možnost ubytování se snídaní, obědy a občerstvení po dobu školení zajištěny.

Účastníci školení mají velmi vysokou

Přihlášky:      

Související články