Určené normy pro vodárenství

2021

ČSN EN ISO 11297-3
Třídící znak: 64 6427
Datum vydání: 05/19
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
Norma zrušuje ČSN EN ISO 11297-3 vydanou 01/14

ČSN EN ISO 11298-3
Třídící znak: 64 6422
Datum vydání: 05/19
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
Norma zrušuje ČSN EN ISO 11298-3 vydanou 11/11

2020

ČSN EN 593
13 3901
05/18
Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití

Související články