V Praze se jednalo o budoucí celosvětové dohodě proti znečištění plasty

V roce 2024 má být přijata nová mezinárodní dohoda o plastech. Odborníci o ní diskutovali v Praze na neformálním zasedání pracovní skupiny Rady EU ke globálním otázkám (WPIEI Global). Diskutovalo se o cirkulární ekonomice a vlivu mikroplastů na zdraví, státy si také vyjasňovaly postoj celé EU pro další vyjednávání.

Smyslem zasedání bylo navázat na rezoluci k plastům „End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument“ a neformálně diskutovat klíčová témata před náročnými mezinárodními jednáními. Globální dohoda o plastech se bude řešit v říjnu na Výročním zasedání podvýboru stálých představitelů při Programu OSN pro životní prostředí a následně v listopadu na prvním zasedání mezivládního vyjednávacího výboru pro plasty (Intergovernmental negotiating committee, INC) v Uruguayi.

Vyjednávání mezinárodní plastové dohody bylo předáno Švédsku jako příštímu státu předsedajícímu Radě EU. České předsednictví zajišťuje podpůrné aktivity a poskytuje Švédsku spolupráci.

Nová mezinárodní dohoda o plastech má vytvořit celosvětová pravidla pro ty oblasti znečištění, které současné dohody zatím neřeší, zejména ve fázi návrhu a výroby v životním cyklu plastů. Hlavním cílem je snížit a zastavit únik plastů do životního prostředí.

Související články