SOVAK ČR vydal 4. aktualizované vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod

Publikace problematiku podrobně rozebírá v 18 kapitolách a na 282 stranách. Čtenáři se tak dozvědí teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie, problematiky stokové sítě, charakteristiky odpadních vod, mechanické části ČOV včetně provozu a údržby jednotlivých objektů ČOV, biologické čištění odpadních vod, nejčastější technologické sestavy, terciární čištění, kalové a plynové hospodářství, přírodní způsoby čištění odpadních vod, měření průtoku odpadních vod pro 500 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, odběr vzorků – vzorkování technologických médií, řízení a obsluhu provozu ČOV, legislativu pro kontrolu činnosti, provozní evidenci a dokumentaci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci,…

Více zde >>>

Vodné a stočné v městě Brně v roce 2024

Obyvatelé města Brna zaplatí v roce 2024 za 1 m3 vody (tj. 1 000 litrů) 94,22 Kč bez DPH. Oproti tarifům z roku 2023 dochází k navýšení vodného a stočného o 1,6 % (bez vlivu případné změny sazby DPH v roce 2024). Nárůst tarifů souvisí s vývojem nákladů na služby, které poskytují Brněnské vodárny a kanalizace (BVK). Nové tarify vodného a stočného v Brně začnou platit od 1. ledna 2024 a  bude k nim uplatněno DPH v zákonné výši platné k 1. lednu 2024. Vývoj cen   Vodné Stočné Celkem Rok 2023 46,25 46,47 92,72 Rok 2024 46,96…

Více zde >>>