Absolventů vodohospodářských škol ubylo od roku 1990 o téměř 70 %!

Řešil jsem také, kde vzít kvalitní vodohospodáře při stále větší pracovní zátěži, nedostatku času na běžnou práci, narůstající byrokracii a nedostatku kvalifikovaných lidí na trhu práce. Tak tedy kde?

Jmenuji se Ing. Petr Vít a jsem vodohospodář. Narodil jsem se na břehu řeky Labe ve vodařské rodině. Praděd, děda i můj otec byli kapitáni říční plavby a zde jsem zdědil svůj silný vztah k vodě a všemu kolem. Vystudoval jsem vodohospodářskou průmyslovku v Děčíně a následně i vodařinu na ČVUT v Praze. Převážnou část své odborné praxe jsem prožil u správce povodí, Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov. Začal jsem od odborného referenta, přes vedoucího oddělení, dispečera a vedoucího odboru vodohospodářského dispečinku až po nejmladšího ředitele největšího závodu Chomutov. Na vodních tocích, vodních dílech a objektech, na stavbách, při zpracování záměrů, projektové přípravě, realizaci, přejímkách i následném provozu jsem prošel nejlepší a nenahraditelnou školou.

Pomohu Vám získat nové vodohospodáře přímo z řad vašich zaměstnanců!

Od roku 2015 jsem na volné noze a zabývám se převážně expertní vodohospodářskou činností, vzděláváním, hydrotechnikou a hydroenergetikou. Už od prvopočátku své odborné praxe jsem se zapojil do odborných vodohospodářských struktur v oboru. Vyučoval jsem externě na ČVUT v Praze, kde jsem byl i členem zkušební komise u státnic, později jsem vyučoval několik let na UJEP v Ústí nad Labem. Na vysokých školách jsem se naučil učit a vypracoval jsem postupně vzdělávací program Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce. V praxi jej trvale aktualizuji a využívám pro vzdělávání stávajících pracovníků ve vodohospodářských firmách od dělníků přes techniky až po management. Velmi oblíbený a úspěšný je můj přípravný kurz pro zájemce o autorizační zkoušku České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) s vysokou úspěšností při vlastní zkoušce.

Můj vzdělávací program je skvělou příležitostí, jak doplnit potřebné znalosti zaměstnancům bez odborné kvalifikace ve vodním hospodářství, stavebních firmách a úřadech a také je vhodným připomenutím a doplněním znalostí i pro odborníky. V rámci vzdělávacího programu Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce Vám nabízím tyto možnosti vzdělávání vašich zaměstnanců:

 • BASIC jednodenní program v rozsahu 7 hodin
 • STANDART dvoudenní program v rozsahu 2 x 5 hodin
 • BLOK vzdělávací program ve 4 samostatných blocích
 • INDIVIDUAL individuální vzdělávání dle vašeho zadání

11 kroků k novému vodohospodáři – osnova vzdělávacího programu:

 1. Úvodní slovo (představení, základní informace, seznámení s programem)
 2. Voda základ života (voda živel, H2O a anomálie vody, druhy vod a hydrosféra, výzkum a metafyzika)
 3. Vědní obory o vodě (hydraulika, hydrologie, klimatologie)
 4. Hydrologické extrémy (sucho, povodně, protipovodňová opatření, povodňová služba)
 5. Vodní hospodářství ČR (management, zákonodárství, státní správa, financování a ekonomika)
 6. Vodstvo (krajina, vodní toky a jejich úpravy, revitalizace, hrazení bystřin, jezera a rybníky)
 7. Vodní díla (definice, povinnosti vlastníků, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost za povodní)
 8. Hydrotechnické stavby (přehrady a nádrže, jezy, ochranné hráze, plavba, hydroenergetika)
 9. Stavby zdravotně technické (vodárenství a úprava vody, stokování a ČOV, balneotechnika)
 10. Stavby meliorační (pedologie, protierozní opatření, malé vodní nádrže, závlahy a odvodnění)
 11. Provozní přepisy vodních děl (manipulační a provozní řád, kanalizační řád, program TBD, deník)

Jsem členem České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti (ČVTVHS, 12 let členem výboru), byl jsem předsedou odborné skupiny pro vodní toky a nádrže a v současnosti předsedou odborné skupiny pro vodohospodářské vzdělávání. V letech 2010 až 2022 jsem byl zkušebním komisařem ČKAIT, stále jsem lektorem České stavební akademie v Praze a členem Českého přehradního výboru. Spojení odborné, provozní, manažerské, akademické a pedagogické praxe mně umožňuje všechny nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti předávat dál mým nástupcům, vodohospodářům.

A moje reference? Mohu se pochlubit úspěšným a vždy plně obsazeným vzdělávacím seminářem ČVTVHS (v letošním roce to bude již po sedmé), přípravným školením na autorizační zkoušku ČKAIT ve 21 firmách a 16 kurzech pro individuální zájemce, cyklem přednášek pro veřejnost v Krajské knihovně Liberec a také mohu připomenout vzdělávací program ve firmě VHS stavby, a.s., Liberec, kde uvádím i hodnocení personalistky firmy: „Mám hezké zpětné vazby, hlavně od lidí, kteří to slyšeli poprvé, tak byli vyloženě nadšení“.

V rámci mé nabídky dostanete:

 • BASIC jednodenní program za cenu 17.997 Kč bez DPH (běžná cena 21.000 Kč)
 • STANDART dvoudenní program za cenu 23.997 Kč bez DPH (běžná cena 30.000 Kč)
 • BLOK výukový vzdělávací program – 1 blok za cenu 11.997 Kč bez DPH (běžná cena 15.000 Kč)
 • Dopravu do místa konání s 50 % slevou (běžná cena 10 Kč/km)

Jako bonus k nabídce dostanete:

 • Tištěnou podrobnou osnovu k výukovým přednáškám pro účastníky
 • Kompletní populárně naučnou přednášku Voda kolem nás v elektronické podobě
NABÍDKA JE PLATNÁ DO 31.5.2024

P.S. Pokud této nabídky nevyužijete obratem, ale až za týden či měsíc, připlatíte si a budete tam kde jste.

Ing. Petr Vít 
Gagarinova 365, 471 23 ZÁKUPY
Dodací adresa: Žibřidice 279, 463 53 KŘIŽANY 
mobil: +420 602 103 553 
e-mail: petr.pif@seznam.cz
www.hydrotechnika.cz 
IČ 11433167, DIČ CZ6105061094

Související články