Vodné a stočné v městě Brně v roce 2024

Obyvatelé města Brna zaplatí v roce 2024 za 1 m3 vody (tj. 1 000 litrů) 94,22 Kč bez DPH. Oproti tarifům z roku 2023 dochází k navýšení vodného a stočného o 1,6 % (bez vlivu případné změny sazby DPH v roce 2024). Nárůst tarifů souvisí s vývojem nákladů na služby, které poskytují Brněnské vodárny a kanalizace (BVK).

Nové tarify vodného a stočného v Brně začnou platit od 1. ledna 2024 a  bude k nim uplatněno DPH v zákonné výši platné k 1. lednu 2024.

Vývoj cen

 VodnéStočnéCelkem
Rok 202346,2546,4792,72
Rok 202446,9647,2694,22
Změna1,5%1,7%1,6%
 uvedené ceny jsou v Kč/m3bez DPH

Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní činí zhruba 10 haléřů. Při průměrné spotřebě 104 l/osobu/den je denní výdaj za vodné a stočné 11 Kč.

V roce 2023 byl celorepublikový průměr 102 Kč/m bez DPH.

Tarify zahrnují tvorbu zdrojů na obnovu infrastruktury v souladu s platnou legislativou. Tvorba zdrojů na obnovu infrastrukturního majetku formou nájemného hrazeného vlastníkům infrastruktury v roce 2024 činí 1 090 mil. Kč, opravy a údržbu infrastruktury pak BVK plánuje ve výši 330 mil. Kč.

Související články