Metodika ERÚ k zavádění smart meteringu

Projekt s názvem Požadavky na smart metering v ČR z pohledu uživatele (TK03010200) byl řešený v rámci programu veřejných soutěží na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro modernizaci energetického sektoru v ČR, tedy programu THÉTA, financovaného prostředky Technologické agentury ČR. Projekt byl podpořený v rámci 3. veřejné soutěže programu.

Projekt TK03010200 patří mezi trojici projektů zaměřených na prioritní výzkumný cíl 1.2.3 Analýza ověření možnosti plošného nasazení technologie smart meteringu v ČR včetně dopadu na jednotlivé zákazníky a regulační nástroje. Tento prioritní výzkumný cíl ERÚ inicioval pro 3. veřejnou soutěž programu THÉTA za účelem komplexního posouzení rozvoje smart meteringu a jeho dopadů na činnosti v působnosti ERÚ. Cílem tohoto projektu bylo zhodnocení přínosů inteligentního měření pro konečné zákazníky na základě analýzy zahraniční praxe a zkušeností s rozvojem smart meteringu. Řešení projektu probíhalo od 1. července 2020 do 31. března 2022. Řešitelem projektu byla společnost SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Výstupem projektu je Metodika zavádění smart meteringu v ČR (typ výsledku NmetS).

Metodika je k dispozici níže ke stažení:

Související články