Betonové prefabrikáty pro kanalizace a inženýrské sítě

Společnost B&BC, a.s. patří mezi přední významné tradiční české výrobce prefabrikovaných betonových stavebních dílců, transportbetonů a je zároveň zpracovatelem i prodejcem betonářské výztuže. Součástí nabízených služeb je i doprava a manipulace (auta s hydraulickou rukou, jeřábová technika).

Historie výrobního závodu společnosti B&BC, a.s. se datuje již od roku 1949 a je v současné době čistě v českém vlastnictví. Od započetí rozsáhlé modernizace areálu, obnovy vozového parku těžké mechanizace, výstavby nových výrobních hal i obnovy a rozšiřování výrobních zařízení, započaté v roce 2010, nabízí společnost B&BC, a.s. tyto produktové řady:

 • Výroba prefabrikovaných betonových, drátkobetonových a železobetonových stavebních dílců:
  • Inženýrské sítě (z betonu standardně: XF4+XA1, zakázkově: XF4+XA3):
   • trubní program:
    • trouby s integrovaným těsněním DN 300 až DN 3000
    • trouby k protlačování DN 1400 až DN 2500
    • trouby žlabové DN 1000 až DN 3000
    • trubní propustky pro stavby SŽDC DN 1000 a DN 1200
   • program šachet a jímek:
    • jednolitá šachtová dna DN 800 až DN 1500
    • šachtové dno DN 1700
    • kruhové skládané jímky DN 800 až DN 3000
    • doplňkový sortiment pro šachty a jímky DN 800 až DN 3000 (skruže, přechodové a zákrytové dílce, vyrovnávací prstence, atd…)
    • šachty s integrovaným těsněním DN 1000 s certifikovanou těsností spoje do 100 kPa (cca 10 m vodního sloupce) 
    • hlubinné šachty s možností použití až do hloubky 25m, DN 2000 až DN 3000
    • spouštěné studny DN 1400 až DN 3000
   • skládané nádrže a jímky (retenční, požární, vodojemy, čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek, separátory, atd …)
  • Dopravní a pozemní stavitelství (dlažby, obrubníky, odvodňovací žlaby, atd…)
  • Štěrbinové žlaby (D400 a E600) pro ŘSD dle TP 152
 • Transportbeton, betony dle ČSN EN 206, ČSN P 73 2404, TKP 18 MD a TKP 17 SSD
 • Armovna, zpracování betonářské výztuže do Ø 40 mm

Společnost B&BC, a.s. je dlouholetým dodavatelem pro stavby ve správě organizací např.: ŘSD, SŽDC, PVK+PVS, Vodárna Plzeň, VAK Mladá Boleslav, atd…

B&BC, a.s.
Sokolská 464, 330 22 Zbůch
technicka.podpora@babc.cz
obchod@babc.cz

Související články