IWA vyhlásila 4. prosinec světovým dnem ztrát vody

Ztráty vody ve vodovodní síti jsou celosvětovým problémem. Odhaduje se, že celosvětově dochází ke ztrátě 346 miliard litrů pitné vody denně. Pokud by se podařilo tyto ztráty snížit o 30%, pokrývalo by to potřeby zásobování pitnou vodou 800 milionů lidí. Specializovaná pracovní skupina pro ztrátu vody (WLSG) Mezinárodní organizace pro vodu proto vyhlásila 4. prosinec jako Světový den ztráty vod s cílem zvýšit povědomí a úsilí v boji s tímto závažným globálním problémem.

www.worldwaterlossday.org

WLSG zaujímá vedoucí postavení ve vývoji účinných, udržitelných a osvědčených postupů v oblasti řízení ztrát vody v mezinárodním měřítku. Skupina, které předsedá Stuart Hamilton z Velké Británie, má více než 3 000 aktivních členů z šedesáti zemí. Skupina WLSG připravuje globální a regionální konference o ztrátách vody a plánuje uspořádání velké celosvětové konference, která se bude konat v červnu 2022 v Praze.

Pražská konference o ztrátě vody (Water Loss 2022) bude jednou z největších světových konferencí na toto ožehavé téma a očekává se, že přiláká více než 500 účastníků z celého světa, kteří budou diskutovat o nejnovějším vývoji, strategiích, technikách a aplikacích mezinárodních osvědčených postupů i úspěšných případových studiích. V rámci programu proběhne seminář 19. června 2020, který poskytne úvod do problematiky Non-Revenue Water Managementu a přehled nejnovější metodiky IWA pro snižování ztrát vody z veřejných vodovodů.

České republice se daří se ztrátami vyrobené vody velmi úspěšně bojovat. Klíčové jsou zejména investice do obnovy infrastruktury, které ročně činí cca 15 miliard Kč. V roce 1997 přesahovaly roční ztráty vody více jak 45% objemu veškeré vyrobené vody, které se do roku 2019 podařilo snížit na necelých 16%. I tak se ale jedná o 95 mil. m3 vyrobené vody (necelých 9m3 na každého obyvatele) ročně. Velmi zjednodušeně se tak dá říci, že tak vodárenské společnosti přicházejí za tuto nevyfakturovanou vodu na tržbách o cca 4 mld. Kč ročně.

Související články