Jak pro VAK Jesenicka dopadl rok 2022

Každoročně s velkým očekáváním zpracováváme výsledky předešlého roku z hlediska spotřeby a ztráty vody a vždy doufáme, že si v republikovém srovnání povedeme dobře. Těší nás, že se nám již čtvrtým rokem podařilo ztráty vody udržet pod hranicí 10 %. 

Do 190 kilometrů dlouhé vodovodní sítě jsme ve VAK Jesenicka v roce 2022 vyrobili celkem 1 038 350 m3 surové vody. Díky dlouhodobě dobře odváděné práci našich zaměstnanců jsme byli i minulý rok schopni velmi pružně reagovat na havarijní stavy a zároveň se nám dařilo realizovat plánované opravy i modernizovat vodohospodářskou síť. To vše přispělo k tomu, že celkové ztráty vody zůstaly na bezpečné hodnotě 9,5 %.

“Již čtvrtý rok se nám daří udržet ztráty vody pod hodnotou 10 %, to je velmi dobrý výsledek. Mimochodem republikový průměr v roce 2021 činil 14,9 %.
Jedním z nich je vybudování vodárenského dispečinku, který nám umožní efektivnější řízení výroby a distribuce vody a nabídne nám detailnější a nepřetržité sledování vodohospodářské infrastruktury. A třeba i vylepší rychlost záchytu úniků vody.
Ve Vak Jesenicka děláme maximum pro to, aby i příští výsledky potvrdily náš profesionální přístup k nejvzácnější surovině, máme k tomu strategii a plány.”

Robert Černý, technický ředitel společnosti

S bilancí vody souvisí jeden často skloňovaný parametr – spotřeba vody na osobu a den. Hodnota naměřená naší společností činí 77,1 litrů a svědčí o zodpovědném chování domácností odebírajících naši vodu. V České republice činila průměrná spotřeba přes 93 litrů (údaj za rok 2021).

Vývoj ztráty vody VAK Jesenicka v letech 2016-2022

Bilance vody VAK Jesenicka

Dokument je k dispozici ke stažení zde:

Související články