Novinky v technické normalizaci – březen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 17636-1 (05 1150)
kat. č. 516690
Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody
rentgenového a gama záření využívající film; (idt ISO 17636-1:2022);
Vydání: Březen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17636-1 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody
rentgenového a gama záření využívající film; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN 14885 (66 5021)
kat. č. 516768
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Použití evropských norem pro
chemické dezinfekční přípravky a antiseptika; Vydání: Březen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14885 (66 5021) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Použití evropských norem pro
chemické dezinfekční přípravky a antiseptika; Vydání: Červenec 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063)
kat. č. 516393
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased
array zařízení – Část 1: Přístroje+); EN ISO 18563-1:2022; ISO 18563-1:2022;
Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array
zařízení – Část 1: Přístroje; Vydání: Listopad 2015

ČSN EN ISO 17636-2 (05 1150)
kat. č. 516392
Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody
rentgenového a gama záření využívající digitální detektory+);
EN ISO 17636-2:2022; ISO 17636-2:2022; Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17636-2 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody
rentgenového a gama záření využívající digitální detektory; Vydání: Září 2013

ČSN EN 14525 (13 2040)
kat. č. 516391
Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek
spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U,
PVC-O, PE a vulkánfíbru; EN 14525:2022; Platí od 2023-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14525 (13 2040) Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů
potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru;
Vydání: Červenec 2005

ČSN EN ISO 20596-2 (75 7560)
kat. č. 516352
Kvalita vod – Stanovení cyklických těkavých methylsiloxanů ve vodách –
Část 2: Metoda extrakce kapalina-kapalina s plynovou chromatografií-hmotnostní
spektrometrií (GC-MS); EN ISO 20596-2:2022; ISO 20596-2:2021;
Platí od 2023-04-01

ČSN EN ISO 19040-1 (75 7832)
kat. č. 516355
Kvalita vod – Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod – Část 1:
Screening estrogenů s použitím kvasinek (Saccharomyces cerevisiae);
EN ISO 19040-1:2022; ISO 19040-1:2018; Platí od 2023-04-01

ČSN EN ISO 19040-2 (75 7832)
kat. č. 516354
Kvalita vod – Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod – Část 2:
Screening estrogenů s použitím kvasinek (A-YES, Arxula adeninivorans);
EN ISO 19040-2:2022; ISO 19040-2:2018; Platí od 2023-04-01

ČSN EN ISO 19040-3 (75 7832)
kat. č. 516353
Kvalita vod – Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod – Část 3:
Zkouška in vitro s použitím lidských buněk; EN ISO 19040-3:2022;
ISO 19040-3:2018; Platí od 2023-04-01

Související články