Na pražské vodovodní i kanalizační síti bylo v roce 2021 méně havárií. Do oprav a údržby šlo 1,5 miliardy Kč

Na pražské vodovodní síti bylo v loňském roce odstraněno 4 131 havárií. Je to o 241 událostí méně než v roce 2020. Zároveň poklesl i počet havárií na kanalizační síti z 2 827 na 2 805. Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 71, což je o dvě méně než předloni. Z pěti na jednu klesl počet havárií na profilech větších než 1000 milimetrů.

Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu (69 %) a pohyb půdy (24 %)

Z celkového počtu havárií na kanalizační síti (2 805) bylo 43 % na přípojkách, 30 % na stokách a necelých 11 % na vstupních šachtách. Podle druhu poškození byla v 73,55 % případů příčinou havárie kanalizační sítě ucpávka a sedimenty. Dále bylo řešeno 236 chybějících či poškozených poklopů na stokové síti, což bylo o 82 méně než v roce 2020.  

„V loňském roce jsme na opravu a údržbu vodárenské infrastruktury vynaložili jeden a půl miliardy korun,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek s tím, že společnost PVK zaplatila hlavnímu městu nájemné za provozování vodohospodářské infrastruktury ve výši 2,9 miliardy korun, které byly použity na investice.

Celkem putovalo v roce 2021 do pražské vodohospodářské infrastruktury 4,43 miliardy Kč

Pražané mohou sledovat webové stránky www.pvk.cz, kde jsou informace o výlukách ve speciální sekci. Info o haváriích běží v režimu on-line včetně upřesnění, zda mají vliv na dodávky pitné vody a lokalitě, kde jsou případně umístěny cisterny s náhradním zásobováním. Vše je dostupné na google mapách.

Odběratelé si také mohou aktivovat službu SMS INFO, prostřednictvím které dostávají bezplatně do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi zvolené lokalitě. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112  nebo 601 274 274.

Vývoj počtu havárií na vodovodní síti

2010    3960
2011    4309
2012    4507
2013    4717
2014    4520
2015    4677
2016    4500
2017    4959
2018    5208
2019    5029
2020    4372
2021    4131

Vývoj počtu havárií na stokové síti

2010    2747
2011    3189
2012    3779
2013    3440
2014    3736
2015    4338
2016    3913
2017    3643
2018    3384
2019    3507
2020    2827
2021    2805

Související články