Novinky v technické normalizaci: červen 2020

Novinky v technické normalizaci za měsíc červen 2020.
Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak.
Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10015 (01 0337)
kat.č. 510461
Management kvality – Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí*);
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10015 (01 0337) Management jakosti – Směrnice pro výcvik; Vydání: Leden 2001

ČSN EN ISO/IEC 17029 (01 5261)
kat.č. 510605
Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány;
(idt ISO/IEC 17029:2019); Vydání: Červenec 2020

ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313)
kat.č. 510285
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování;
(idt ISO 15614-7:2016); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování; Vydání: Březen 2018

ČSN EN ISO 13588 (05 1175)
kat.č. 510154
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array;
(idt ISO 13588:2019); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13588 (05 1175) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (05 2205)
kat.č. 510470
Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku; Vyhlášena: Leden 2020 S účinností od 2022-11-08 se zrušuje ČSN EN 60974-3 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku; Vydání: Září 2014

ČSN EN ISO 5010 (27 7521)
kat.č. 510428
Stroje pro zemní práce – Kolové stroje – Požadavky na řízení;
(idt ISO 5010:2019); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12643 (27 7521) Stroje pro zemní práce – Stroje na kolovém podvozku – Požadavky na řízení; Vyhlášena: Srpen 2014

ČSN EN 131-4 (49 3830)
kat.č. 510586
Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 131-4 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji; Vydání: Prosinec 2007

ČSN P CEN/TS 1852-2 (64 3168)
kat.č. 510423
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 1852-2 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vydání: Září 2016

ČSN P CEN/TS 1451-2 (64 3181)
kat.č. 510606
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody;
Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 1451-2 (64 3181) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vydání: Duben 2013

ČSN 73 1004
kat.č. 510143
Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody;
Vydání: Červenec 2020

ČSN EN ISO 19353 (83 3251)
kat.č. 509405
Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana;
(idt ISO 19353:2019); Vydání: Červenec 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana; Vyhlášena: Září 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 11200 (01 1618)
kat.č. 510583
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech;
Vydání: Leden 2015 Změna A1; (idt ISO 11200:2014/Amd.1:2018); Vydání: Červenec 2020

Související články