Nové normy vydané v únoru 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s vodárenstvím.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002)
kat.č. 511820
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí;
Vydání: Únor 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí; Vydání: Květen 2015

ČSN EN 1504-10 (73 2101)
kat.č. 511807
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení;
Vydání: Únor 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1504-10 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN 75 7737
kat.č. 511972
Kvalita vod – Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí;
Vydání: Únor 2021

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1990 (73 0002)
kat.č. 511822
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí;
Vydání: Březen 2004 Změna Z5; Vydání: Únor 2021

ČSN EN 1150 (83 2821)
kat.č. 511953
Ochranné oděvy – Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití – Metody zkoušení a požadavky;
Vydání: Leden 2000 Změna Z1; Vydání: Únor 2021

OPRAVY ČSN

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5/A1 (05 2205)
kat.č. 511815
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
Vydání: Listopad 2019 Oprava 1; Vydání: Únor 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 363 (83 2650)
kat.č. 511961
Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu;
Vydání: Září 2019 Oprava 1; Vydání: Únor 2021 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 14007 (01 0907)
kat.č. 511264
Environmentální management – Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů;
EN ISO 14007:2020; ISO 14007:2019; Platí od 2021-03-01

ČSN EN ISO 14008 (01 0908)
kat.č. 511265
Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů;
EN ISO 14008:2020; ISO 14008:2019; Platí od 2021-03-01

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (01 2003)
kat.č. 511268
Nanotechnologie – Slovník – Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny;
CEN ISO/TS 80004-11:2020; ISO/TS 80004-11:2017; Platí od 2021-03-01

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (01 2003)
kat.č. 511269
Nanotechnologie – Slovník – Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály;
CEN ISO/TS 80004-13:2020; ISO/TS 80004-13:2017; Platí od 2021-03-01

ČSN EN ISO 17871 (07 8648)
kat.č. 511278
Lahve na plyny – Ventily lahví s rychlým otevřením – Specifikace a zkoušky typu;
EN ISO 17871:2020; ISO 17871:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 17871 (07 8648) Lahve na plyny – Ventily lahví s rychlým otevřením – Specifikace a zkoušky typu; Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN 17141 (12 5302)
kat.č. 511279
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Regulace biologického znečištění;
EN 17141:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN 14628-1 (13 2081)
kat.č. 511280
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Požadavky a zkušební metody – Část 1: PE povlaky; EN 14628-1:2020;
Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14628 (13 2079) Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Vnější polyethylenový povlak potrubí – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Březen 2006

ČSN EN ISO 19014-4 (27 8017)
kat.č. 511303
Stroje pro zemní práce – Funkční bezpečnost – Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému;
EN ISO 19014-4:2020; ISO 19014-4:2020; Platí od 2021-03-01

ČSN EN 16486+A1 (27 8403)
kat.č. 511306
Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí – Zhutňovače – Bezpečnostní požadavky;
EN 16486:2014+A1:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16486 (27 8403) Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí – Zhutňovače – Bezpečnostní požadavky; Vydání: Duben 2015

ČSN EN 1837 (36 0457)
kat.č. 511950
Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů;
EN 1837:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů; Vydání: Květen 2010

ČSN EN ISO 3949 (63 5412)
kat.č. 511373
Plastové hadice a hadice s koncovkami – Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží – Specifikace;
EN ISO 3949:2020; ISO 3949:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3949 (63 5412) Plastové hadice a hadice s koncovkami – Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží – Specifikace; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN ISO 13259 (64 6459)
kat.č. 511374
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem;
EN ISO 13259:2020; ISO 13259:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13259 (64 6459) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem; Vyhlášena: Prosinec 2018

ČSN EN 13094 (69 9004)
kat.č. 511378
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže – Konstrukce a provedení;
EN 13094:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13094 (69 9004) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar – Konstrukce a provedení; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 12715 (73 1071)
kat.č. 511727
Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže;
EN 12715:2020; Platí od 2021-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12715 (73 1071) Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže; Vydání: Listopad 2001

ZMĚNY ČSN

ČSN EN IEC 62351-4 (33 5011)
kat.č. 511319
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost dat a komunikací – Část 4: Profily zahrnující MMS;
Vyhlášena: Červenec 2019 Změna A1; (idt EN IEC 62351-4:2018/A1:2020); (idt IEC 62351-4:2018/A1:2020); Platí od 2021-03-01

ČSN EN ISO 23208 (69 7200)
kat.č. 511377
Kryogenické nádoby – Provozní čistota při nízkých teplotách;
Vyhlášena: Říjen 2019 Změna A1; (idt EN ISO 23208:2019/A1:2020); (idt ISO 23208:2017/Amd.1:2020); Platí od 2021-03-01

Související články