Evropská komise důrazně doporučuje zavedení analýz odpadních vod na SARS-CoV-2

Dne 17. 3. 2021 Evropská komise vydala doporučení pro členské státy k zavedení monitoringu odpadních vod na nátoku městských čistíren odpadních vod s kapacitou alespoň 150 tis. ekvivalentních obyvatel. Požadovaný termín vlastního zavedení je 1. 10. 2021 a je zároveň doporučeno odebírat minimálně 2 vzorky týdně. 

V České republice již proběhlo a aktuálně i probíhá pravidelné testování odpadních vod na přítomnost Sars-CoV-2. SOVAK ČR, který sdružuje vlastníky a provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací realizoval dvě měrné kampaně, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM také provedl ověření přítomnosti viru v odpadních vodách a konečně i společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ze skupiny VEOLIA realizuje společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze dlouhodobé sledování v rámci rozšířeného projektu ArgTech. Obdobné systémy jsou již několik měsíců nasazené i v jiných členských státech Evropské unie – např. ve Francii, a to na plošné bázi, či na bázi konkrétní aglomerace.

Přestože se liší způsob a rychlost vylučování fragmentů viru podle typu zasažených obyvatel, tak dlouhodobé sledování homogenních a dostatečně hustých řad dává indikaci nárůstu onemocnění v aglomeraci či konkrétní části aglomerace/podniku již v 14denním předstihu oproti běžným statistikám. I z toho důvodu bude SOVAK ČR podporovat a pomáhat se zavedením řízeného procesu monitoringu a svázání jeho výsledků s podrobnými daty Ministerstva zdravotnictví pro dané aglomerace, ovšem s výhradou úpravy či úplného zastavení monitoringu v případě změny trendů či změnách úpravě podmínek analýz či úpravy vzorků. SOVAK ČR zároveň doufá, že zvýšené náklady spojené se zcela atypickým testováním nepůjdou k tíži dotčených vodárenských společností, ale stanou se součástí výdajů státu spojených se zvládáním koronavirové pandemie.

Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR,
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK ČR

Související články