Publikace SOVAK ČR: Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 13 publikací a 1 DVD.

Uvažujete o bezvýkopových technologiích při sanaci potrubí? Ve spolupráci s Českou společností pro bezvýkopové technologie vydal SOVAK ČR v roce 2008 publikaci Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací. Použití uvedených technologií je vhodné zejména v intravilánech měst a obcí. Na tvorbě publikace Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací se podíleli vysokoškolští pedagogové, odborníci dodavatelských společností i pracovníci provozovatelských společností. Kniha nabízí ucelený přehled v problematice jak vlastníkům a správcům inženýrských sítí, tak provozovatelům vodovodů a kanalizací.

Mezi zpracovaná témata v jednotlivých kapitolách patří zásady přístupu k rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezvýkopových technologií; průzkumy horninového prostředí, diagnostika a inspekce potrubí; klasifikace bezvýkopových technologií; výběr optimální varianty bezvýkopové technologie; hygienická rizika a podmínky pro aplikace bezvýkopových technologií; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s azbestem; zkušenosti provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací při použití bezvýkopových technologií; přehled  technických norem; firmy podnikající v oboru bezvýkopových technologií v České republice.

Přehled všech publikací  naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku

Související články