Novinky v technické normalizaci – březen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 10017 (01 0336)
kat.č. 514519
Management kvality – Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016;
Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO/TR 10017 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000; Vydání: Leden 2004

ČSN EN ISO 14065 (01 0965)
kat.č. 514551
Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální
informace; (idt ISO 14065:2020); Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 14065 (01 0965) Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro
použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN IEC 60545 (08 5021)
kat.č. 514316
Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín
a akumulačních čerpadel*); (idt IEC 60545:2021); Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 08 5020 Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín; z 1979-09-18
ČSN 08 5021 Pravidla pro prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových
turbín pracujících jako čerpadla; z 1989-01-05

ČSN EN 12255-16 (75 6403)
kat.č. 514135
Čistírny odpadních vod – Část 16: Filtrace odpadních vod; Vydání: Březen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12255-16 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 16: Filtrace odpadních vod; Vyhlášena: Únor 2022

Změny ČSN

ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2
(37 0000)
kat.č. 514540
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé
trubkové systémy; Vydání: Prosinec 2021
Změna A11; Vydání: Březen 2022

ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2
(37 0000)
kat.č. 514538
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné
trubkové systémy; Vydání: Prosinec 2021
Změna A11; Vydání: Březen 2022

ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2
(37 0000)
kat.č. 514539
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 23: Zvláštní požadavky – Pružné
trubkové systémy; Vydání: Prosinec 2021
Změna A11; Vydání: Březen 2022

ČSN EN 50520 ed. 2 (37 0560)
kat.č. 514536
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo
úložných vedení v podzemních instalacích; Vydání: Červen 2021
Změna A1; Vydání: Březen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17030
(01 5262)
kat.č. 513698
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany;
EN ISO/IEC 17030:2021; ISO/IEC 17030:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN ISO/IEC 17030 (01 5262) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany; Vydání: Srpen 2004

ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331)
kat.č. 513699
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria
pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu+); EN ISO 3834-1:2021;
ISO 3834-1:2021; Platí od 2022-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro
volbu odpovídajících požadavků na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN 17387 (66 5232)
kat.č. 513722
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška
k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických
dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních
površích bez mechanického působení – Metoda zkoušení a požadavky
(fáze 2 / stupeň 2); EN 17387:2021; Platí od 2022-04-01

Související články