Informace k Nařízení vlády o vyhrazených tlakových a plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Ve dnech 10. března a 11. března 2022 byly do vládního legislativního informačního systému eKLEP nahrány návrhové materiály Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a Nařízení vlády o plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti pod jednacím čísly: MPSV-2021/162808-521/2 a MPSV-2021/136325-521/3. Lhůta pro připomínkování je stanovena do 25. března 2022. Redakce portálu má tyto materiály k dispozici.

Pomalu se tak zakončuje několikaletý legislativní proces, který přinese změnu prováděcích předpisů pro vyhrazená technická zařízení. Letité vyhlášky upravující provoz vyhrazených zařízení budou zrušeny a nahrazeny právě těmito nařízeními vlády, které jsou prováděcími. Změna legislativy se tak dotkne i vodárenských společností, které řadu vyhrazených technických zařízení také provozují.

Reagujeme na tuto novinku a zařazujeme tento materiál do programu odborných konferencí POTRUBÍ 2022 a VTZ 2022. Účastníkům těchto akcí tak bude podána zcela aktuální informace o změnách, které toto nařízení pro obor tlakových zařízení přinese.

5.-6. dubna 2022
Hotel Černigov, Hradec Králové

Více zde >>>

20.-21. dubna 2022
Congress & Wellness Hotel U Kata, Kutná Hora

Více zde >>>

Účastníci těchto konferencí obdrží aktuální materiály k tomuto NV.

Související články