Millenium Technologies spouští nový reaktor pro plazmové zplyňování čistírenských kalů

Společnost Millenium Technologies, člen skupiny JRD, pokračuje v rozvoji svého vědecko-technického parku v Dubé a v červnu zde instalovala nový reaktor na plazmové zplyňování. Jedná se o prototyp o kapacitě 150 kg zpracovaného odpadu za hodinu. Současně se připravuje instalace dalšího reaktoru o zhruba trojnásobné kapacitě, na němž bude testována efektivita metody plazmového zplyňování pro větší objemy. Tato metoda je moderní a potřebnou alternativou ke klasickým metodám nakládání s odpadem, neboť jeho objem každoročně narůstá, legislativa se zpřísňuje a jeho původci, například obce nebo průmyslové podniky, hledají účinná řešení, jak s ním nakládat.

Náš vědecko-technologický park v Dubé slouží zejména k testování technologie plazmového zplyňování, která je vysoce účinná, a přitom šetrná k životnímu prostředí. Pomocí plazmového zplyňování a vitrifikace jsme schopni zpracovat širokou škálu odpadu včetně nebezpečného a proměnit ho ve využitelné suroviny, jako jsou syntézní plyn a struska. S každým novým zařízením, které instalujeme, si ověřujeme zejména efektivitu metody pro různé druhy a objemy odpadu

Marek Lang, výkonný ředitel a člen představenstva Millenium Technologies

Reaktory na plazmové zplyňování jsou ve srovnání se spalovacími technologiemi prostorově úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Účinně likvidují nebezpečné odpady, například průmyslové nebo nemocniční, a mohou být i vhodným doplňkem spaloven odpadu, protože si poradí s popílky produkovanými spalováním. Jednou z vhodných vstupních surovin jsou čistírenské kaly, přičemž reaktor o kapacitě 500 kg/hod dokáže zpracovat veškeré kaly přibližně 30tisícového města.

Technologie plazmového zplyňování je vhodná pro materiálovou recyklaci široké škály organického i anorganického odpadu. V plazmovém reaktoru dochází za využití nízkoteplotní termické plazmy (o teplotě cca 3 000 – 5 000 °C) k přeměně odpadu v syntézní plyn a sklovitou strusku. Syntézní plyn vzniká z organické části odpadu, zchlazuje se a následně čistí s ohledem na koncové využití: lze buď využít jeho chemickou energii a spálit jej v kotlích či kogeneračních jednotkách, nebo z něj vyrábět další produkty, například vodík. Anorganické části odpadu jsou proměněny ve sklovitou strusku, která je z reaktoru vypuštěna v tekutém stavu a následně zchlazena ve vodní lázni. Je dále využitelná jako stavební materiál.

Související články