PVK a VaK Zlín v boji se ztrátami vody v síti nasadily kosmickou technologii

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. a společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) nyní využívají technologicky nejvyspělejší metodu vyhledávání poruch pomocí satelitní analýzy vodovodní sítě UTILIS. a využívá technologii japonského vesmírného programu JAXA, která používá technologii, kterou vesmírné sondy hledají přítomnost vody na planetě Mars.

Družice monitoruje zemský povrch z výšky 628 km pomocí mikrovlnného paprsku. UTILIS pak data pomocí složitých vzorců přepočítá a zobrazí potenciální místa úniku vody ze sítě. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokáží rozlišit typ vody, zda se jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu povrchu. Vyhodnocení snímků trvá v řádu jednotek dnů.

Máme za sebou pilotní projekt, který předčil naše očekávání. Snímkovali jsme území od Nového Města až po Pankrác, což představovalo zhruba pět set kilometrů vodovodní sítě. Systém označil 45 oblastí s potencionálním únikem pitné vody. Průzkumem označených oblastí bylo nalezeno 26 skrytých úniků vody.
Právě neustálý monitoring vodovodní sítě, průběžné vyhodnocování ztrát v zásobních pásmech a pravidelná diagnostika jsou základní předpoklady pro snižování ztrát pitné vody.

Petr Mrkos, generální ředitel společnosti PVK

Projekt je realizován prostřednictvím brněnské firmy Radeton. Ta po skončení monitoringu vodovodní sítě předá detailní mapové výstupy a zajistí fyzické dohledání potenciální poruchy na místě s přesností na metr.

Je to tak trochu sci-fi. Představa, že je možné z výšky 628 kilometrů něco dohledat 3 metry pod zemí, je na hranici chápání. Ale funguje to a už v těchto dnech máme vyzkoušené první dohledané poruchy. Pochopitelně máme s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. spočítány modely a následně vysokou efektivitu projektu.
Jakmile jsme se o tomto technologickém zázraku dozvěděli, okamžitě jsme projekt spustili. Financujeme jej ve spolupráci s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. Omezení úniků vody má pro obě společnosti současně vysokou prioritu a satelitní vyhledávání je technologickou výzvou. V ČR jsme po Pražských vodovodech a kanalizacích druzí, kteří tuto technologii využívají.

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín

Délka vodovodní sítě v metropoli dosahuje 4 415 kilometrů včetně přípojek. PVK zásobují pitnou vodou 1,317 mil. obyvatel hlavního města a 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Společnosti se daří ztráty vody v síti významně snižovat. V roce 1996 dosahovaly ztráty plných 43%, zatímco v roce 2019 12,5%.

Vak Zlín má v majetku 1500 kilometrů vodovodního potrubí. Byť se za posledních 15 let podařilo snížit ztráty o 10 %, je nutné nadále maximálně předcházet škodám a ztrácet tak vyrobenou, upravenou pitnou vodu.

Ztráty vyrobené vody ve vodovodní síti se v České republice podařilo výrazně snížit. Z původních více než 45% v devadesátých letech se podařilo srazit toto číslo na 15,8% z veškeré vyrobené vody, a toto číslo každým rokem klesá. I tak se ovšem v tuto chvíli jedná o cca 95 mil. m3 vyrobené vody ročně.

Foto: NASA prostřednictvím unsplash.com

Související články