Novinky v technické normalizaci – červenec 2022

Vydané ČSN

ČSN ISO 14830-1 (01 1461)
kat.č. 515107
Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů – Monitorování
a diagnostika založené na tribologii – Část 1: Obecné požadavky a pokyny;
Vydání: Červenec 2022

ČSN EN ISO 20236 (75 7524)
kat.č. 515296
Kvalita vod – Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného
organického uhlíku (DOC), celkového vázaného dusíku (TNb
) a rozpuštěného
vázaného dusíku (DNb
) po katalytickém spalování za vysoké teploty;
(idt ISO 20236:2018); Vydání: Červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12260 (75 7524) Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb
) po oxidaci na oxidy
dusíku; Vydání: Květen 2004

ČSN EN ISO 16266-2 (75 7850)
kat.č. 515271
Kvalita vod – Stanovení Pseudomonas aeruginosa – Část 2: Metoda
nejpravděpodobnějšího počtu; (idt ISO 16266-2:2018); Vydání: Červenec 2022

ČSN ISO 16075-5 (75 9023)
kat.č. 515333
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah – Část 5:
Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy;
Vydání: Červenec 2022

ČSN EN ISO 54321 (83 8127)
kat.č. 515332
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady – Rozklad frakcí prvků rozpustných
v lučavce královské; (idt ISO 54321:2020); Vydání: Červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16174 (83 8117) Kaly, upravený bioodpad a půdy – Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce
královské; Vydání: Únor 2013
ČSN EN ISO 54321 (83 8127) Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady – Rozklad frakcí prvků rozpustných
v lučavce královské; Vyhlášena: Srpen 2021

Evropské normy schválení k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 3501 (64 3113)
kat.č. 514614
Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami
a tvarovkami – Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou;
EN ISO 3501:2022; ISO 3501:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3501 (64 3113) Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami –
Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou; Vyhlášena: Září 2015

Související články