Ministerstvo životního prostředí neprodloužilo platnost studie EIA pro těžbu štěrku u Moravského Písku

Společnost, která usiluje o těžbu štěrku nedaleko Moravského Písku v těsné blízkosti vodních zdrojů VaK Hodonín přišela o jeden z hlavních dokumentů, na jehož základě by mohla těžit štěrk. Ministerstvo životního prostředí neprodloužilo platnost studie vlivů na životní prostředí EIA, na které záměr stojí.

Platnost důležitého dokumentu, na jehož základě společnost žádala o stanovení dobývacího prostoru a o následné povolení těžby, skončila podle zjištění práva 9. března. Den před tímto datem žádal zájemce o prodloužení platnosti dokumentu, konkrétně o dobu následujících pěti let. Stanovisko ministerstva ale bylo nakonec zamítavé.

Studie EIA pochází z roku 2010 a ministerstvo konstatovalo, že v tomto dokumentu není nijak zapracován vliv měnících se klimatických podmínek, především sucha. Podle deníku Právo zamítavé stanovisko potvrdila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. V pátek rozhodnutí doručili těžaři.

Související články