Program konference Obnova vodohospodářské infrastruktury 2022

13. a 14. září proběhne konference Obnova vodohospodářské infrastruktury 2022. Letošní ročník je programově zaměřen na financování obnovy infrastruktury, nové technologie a možnosti energetických úspor na objektech VHI.

Program konference

Úterý

13. září 2022

09,00 Zahájení konference

09,15 I. blok přednášek

Regulace VAK, dohledová role MZe se zaměřením na udržitelnost sektoru VaK

Ing. Aleš Kendík
Ministerstvo zemědělství, Praha

Dotační financování vodárenské infrastruktury: aktuální stav, výhled do dalšího programového období

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí, Praha

Plány obnovy Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. do r. 2030

Ing. Pavel Válek
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Praha

Zkušenosti provozovatele s financováním obnovy VHI z operačních fondů

Ing. Zdeněk Procházka, LLM.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Finanční udržitelnost a cenotvorba v OŽP 21+

Ing. Gabriela Baštářová
Státní fond životního prostředí ČR, Praha

12,30 Oběd

13,30 II. blok přednášek

Regulace ceny vody

Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., Ostrava

Financování obnovy smíšených vodohospodářských společností

Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
Business Law Management Czech Republic s.r.o., Ostrava

BIM ve vodárenství – praktické zkušenosti provozovatele

Ing. Petr Sýkora, Ph.D.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Kompozitní materiály a jejich využití při údržbě, opravách a ochraně potrubí, nádrží a konstrukcí

Ing. Vojtěch Jaška
Ortodoma, s.r.o., Praha

Právní předpoklady – práva a povinnosti – obnovy vodohospodářské infrastruktury

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Praha

Digitalizace procesů ve vodárenství

Ing. Pavel Kilián
IoT.water a.s.

Nové trendy v technologiích používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí

Ing. Jan Kánský
FASTRA s.r.o., Kolín

Realizace obnovy majetku na ČOV České Budějovice za posledních 6 let

Milan Drda, Ing, Lenka Růžičková
ENVI-PUR, s.r.o., Město České Budějovice

19,30 Společenský večer v prostorách hotelu Floret

Středa

14. září 2022

09,00 III. blok přednášek

20 let povodní – protipovodňová opatření Hl. m. Prahy

Ing. Jiří Cabrnoch, CSc.
APTI, z.s., Praha

Obnova ocelových vodovodních přivaděčů instalací nového PE potrubí

Ing. Daniel Šnajdr
egeplast international GmbH, Greven, Německo

Problematika obnovy nevyhovujících odlehčovacích komor

Ing. Jana  Šenkapoulová,  Ph.D.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno

Výroba biometanu na ÚČOV v Praze

Ing. Jiří Rosický
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Praha

Tepelná čerpadla a ČOV – slibné spojení?

Ing. Tomáš Caha
SAKO Brno, s.r.o., Brno

Možnosti úspor energie na objektech vodárenské infrastruktury

Ing. Ondřej Šumavský
MVV Energie, a.s., Praha

Ověřování a opravy vodoměrů

Ing. Karel Žáček
Kapka, spol. s r.o., Kutná Hora

Zkušenosti s aplikací galvanicky izolačních spojů na čerpacích stanicích pitné vody. Příklady realizovaných akcí

Josef Tůma
APTI z.s., Praha

13,00 Závěr konference, oběd

Stav k 27. 7. 2022

Změna programu vyhrazena!

Související články