Novinky v technické normalizaci – květen 2021

Harmonizované normy a určené normy

ČSN EN 13476-2 ed. 2:2019
nahrazuje
ČSN EN 13476-2:2007
64 6444
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

ČSN EN 13476-3:2019
nahrazuje
ČSN EN 13476-3+A1:2009
64 6444
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP)
a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

Vydané ČSN

ČSN ISO 20816-5 (01 1412)
kat.č. 512046
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10816-5 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích; Vydání: Duben 2001, ČSN ISO 7919-5 (01 1414) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích; Vydání: Srpen 2006

ČSN ISO 7626-5 (01 1416)
kat.č. 512045
Vibrace a rázy – Experimentální určování mechanické pohyblivosti – Část 5:
Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci;

Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 7626-5 (01 1416) Vibrace a rázy – Experimentální určování mechanické pohyblivosti – Část 5: Měření
pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci; Vydání: Červen 1998

ČSN ISO 5982 (01 1421)
kat.č. 512044
Vibrace a rázy – Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické
odezvy lidského těla při působení celkových vibrací; Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5982 (01 1421) Vibrace a rázy – Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy
lidského těla v poloze vsedě při působení vertikálních vibrací; Vydání: Duben 2003

ČSN EN ISO 128-1 (01 3114)
kat.č. 512332
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 1:
Úvod a základní požadavky
;
(idt ISO 128-1:2020); Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 128-1 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Úvod
a základní požadavky; Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN ISO 128-2 (01 3114)
kat.č. 512333
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 2:
Základní pravidla pro čáry
;
(idt ISO 128-2:2020); Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 128-2 (01 3114) Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 2: Základní
pravidla pro čáry; Vyhlášena: Únor 2021
ČSN ISO 128-22 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 22: Základní pravidla kreslení
a použití odkazových čar; Vydání: Listopad 2001
ČSN ISO 128-23 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve
stavebnictví; Vydání: Červen 2004
ČSN ISO 128-24 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech;
Vydání: Prosinec 2018
ČSN ISO 128-25 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu
lodí; Vydání: Prosinec 2001

ČSN EN ISO 128-3 (01 3114)
kat.č. 512334
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3:
Pohledy, průřezy a řezy
;
(idt ISO 128-3:2020); Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3:
Pohledy, řezy a průřezy; Vyhlášena: Leden 2021
ČSN ISO 128-30 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 30: Základní pravidla kreslení
pohledů; Vydání: Březen 2002
ČSN ISO 128-33 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33:
Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech; Vydání: Prosinec 2018
ČSN ISO 128-34 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 34: Zobrazování na strojnických
výkresech; Vydání: Leden 2002
ČSN ISO 128-40 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 40: Základní pravidla kreslení řezů
a průřezů; Vydání: Září 2002
ČSN ISO 128-44 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 44: Kreslení řezů na strojnických
výkresech; Vydání: Únor 2002
ČSN ISO 128-50 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 50: Základní pravidla zobrazení
ploch v řezech a průřezech; Vydání: Únor 2002

ČSN EN ISO 128-100 (01 3114)
kat.č. 512335
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování –
Část 100: Rejstřík
;
(idt ISO 128-100:2020); Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 128-100 (01 3114) Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 100: Přehled; Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN P CEN ISO/TS 21176
(01 8494)
kat.č. 512338
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) – Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS;
(idt ISO/TS 21176:2020); Vydání: Květen 2021

ČSN EN ISO 11463 (03 8146)
kat.č. 512319
Koroze kovů a slitin – Směrnice pro hodnocení bodové koroze;
(idt ISO 11463:2020); Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 11463 (03 8146) Koroze kovů a slitin – Hodnocení bodové koroze; Vydání: Listopad 1997

ČSN EN ISO 8501-4 (03 8221)
kat.č. 512454
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Výchozí stav povrchu,
stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou;

(idt ISO 8501-4:2020); Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8501-4 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy
a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou; Vydání: Září 2007

ČSN EN ISO 8502-9 (03 8222)
kat.č. 512315
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda
pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě;

(idt ISO 8502-9:2020); Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8502-9 (03 8222) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda pro
konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě; Vydání: Květen 2001

ČSN EN ISO 10863 (05 1186)
kat.č. 512283
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití techniky měření
doby průchodu difrakčních vln (TOFD);

(idt ISO 10863:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10863 (05 1186) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití difrakční techniky
měření doby průchodu (TOFD); Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN 13476-2+A1 (64 6444)
kat.č. 512437
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13476-2 ed. 2 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A; Vydání: Červenec 2019

ČSN EN 13476-3+A1 (64 6444)
kat.č. 512436
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13476-3 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B; Vydání: Červenec 2019

ČSN EN 15096 (75 5429)
kat.č. 512420
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou – DN 15 až DN 25 včetně – Skupina H, druh B a druh D – Obecné technické specifikace; Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15096 (75 5429) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou – DN 15 do DN 25 včetně – Skupina H, druhy B a D –
Všeobecné technické specifikace; Vyhlášena: Leden 2021

ČSN EN ISO 22017 (75 7605)
kat.č. 512327
Kvalita vod – Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci;
(idt ISO 22017:2020); Vydání: Květen 2021

ČSN EN 14614 (75 7723)
kat.č. 512326
Kvalita vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek;
Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14614 (75 7723) Jakost vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek; Vydání: Červenec 2005

ČSN ISO 17995 (75 7875)
kat.č. 512291
Kvalita vod – Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter;
Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 17995 (75 7875) Jakost vod – Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter; Vydání: Prosinec 2010

ČSN ISO 46001 (75 9050)
kat.č. 512328
Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou – Požadavky s návodem
k používání; Vydání: Květen 2021

Změny ČSN

 1. ČSN EN ISO 26000 (01 0390)
  kat.č. 512372
  Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti; Vydání: Červenec 2011
  Změna Z1; (idt ISO 26000:2010); Vydání: Květen 2021
  Označení ČSN ISO 26000 se mění na ČSN EN ISO 26000
 1. ČSN EN ISO 14040 (01 0940)
  kat.č. 512424
  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova;
  Vydání: Listopad 2006
  Změna A1; (idt ISO 14040:2006/Amd.1:2020); Vydání: Květen 2021
 2. ČSN EN ISO 14044 (01 0944)
  kat.č. 512425
  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky
  a směrnice; Vydání: Listopad 2006
  Změna A2; (idt ISO 14044:2006/Amd.2:2020); Vydání: Květen 2021
 3. ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
  kat.č. 512430
  Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované
  bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021
  Změna A1; (idt ISO 7010:2019/Amd.1:2020); Vydání: Květen 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 11127-4 (03 8237)
kat.č. 511871
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 4:
Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla; EN ISO 11127-4:2020;
ISO 11127-4:2020; Platí od 2021-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11127-4 (03 8237) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 4: Hodnocení tvrdosti
pomocí podložního skla; Vydání: Červenec 2012

 1. ČSN EN 15655-2 (13 2077)
  kat.č. 511876
  Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Požadavky a zkušební metody
  pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny – Část 2: Vyložení trubek
  termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO);
  EN 15655-2:2020; Platí od 2021-06-01


 1. ČSN EN 17417 (64 0505)
  kat.č. 511902
  Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za
  anoxických (denitrifikačních) podmínek – Metoda měřením nárůstu tlaku;
  EN 17417:2020; Platí od 2021-06-01
 2. ČSN P CEN/TS 1519-2 (64 3186)
  kat.č. 511904
  Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
  Polyethylen (PE) – Část 2: Návod pro posuzování shody; CEN/TS 1519-2:2020;
  Platí od 2021-06-01
  Jejím vyhlášením se zrušuje
  ČSN P CEN/TS 1519-2 (64 3186) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
  Polyethylen (PE) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vyhlášena: Prosinec 2012
 3. ČSN P CEN ISO/TS 23818-1
  (64 6429)
  kat.č. 511905
  Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí –
  Část 1: Materiál z polyethylenu (PE); CEN ISO/TS 23818-1:2020;
  ISO/TS 23818-1:2020; Platí od 2021-06-01
 4. ČSN P CEN/TS 17176-7
  (64 6446)
  kat.č. 511903
  Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky,
  stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně
  orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 7: Posuzování shody;
  CEN/TS 17176-7:2020; Platí od 2021-06-01
 5. ČSN EN ISO 23306 (65 6474)
  kat.č. 511906
  Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace;
  EN ISO 23306:2020; ISO 23306:2020; Platí od 2021-06-01
 6. ČSN EN 13623 (66 5223)
  kat.č. 511907
  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím
  suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních
  přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionelle – Metoda zkoušení
  a požadavky (fáze 2 / stupeň 1); EN 13623:2020; Platí od 2021-06-01
  Jejím vyhlášením se zrušuje
  ČSN EN 13623 (66 5223) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím
  suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro
  vodní obslužné systémy proti legionele – Metoda zkoušení a požadavky
  (fáze 2 / stupeň 1); Vyhlášena: Únor 2011
 1. ČSN EN ISO 41014 (76 2105)
  kat.č. 511552
  Facility management – Vývoj strategie facility managementu; EN ISO 41014:2020;
  ISO 41014:2020; Platí od 2021-06-01


Související články