Novinky v technické normalizaci: září 2020

VYDANÉ ČSN

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352)
kat.č. 510588
Management rizik – Techniky posuzování rizik;
(idt IEC 31010:2019); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik; Vyhlášena: Březen 2020 S účinností od 2022-07-18 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik; Vydání: Leden 2011

ČSN EN ISO 11844-3 (03 8211)
kat.č. 510860
Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér;
(idt ISO 11844-3:2020); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 11844-3 (03 8211) Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér; Vydání: Únor 2007

ČSN ISO 20468-1 (75 9020)
kat.č. 510648
Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody – Část 1: Obecně;
Vydání: Září 2020

ČSN ISO 20426 (75 9022)
kat.č. 510644
Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům;
Vydání: Září 2020

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 22313 (01 2316)
kat.č. 510405
Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Pokyny pro používání ISO 22301;
EN ISO 22313:2020; ISO 22313:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22313 (01 2316) Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Pokyny; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN ISO 16972 (83 2202)
kat.č. 510315
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Slovník a grafické značky;
EN ISO 16972:2020; ISO 16972:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Definice názvů a piktogramy; Vydání: Leden 2000

ČSN EN ISO 21420 (83 2300)
kat.č. 510307
Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody+);
EN ISO 21420:2020; ISO 21420:2020; Platí od 2020-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení; Vydání: Červen 2010

ČSN EN ISO 18526-1 (83 2405)
kat.č. 510310
Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 1: Geometrické optické vlastnosti;
EN ISO 18526-1:2020; ISO 18526-1:2020; Platí od 2020-10-01

ČSN EN ISO 18526-2 (83 2405)
kat.č. 510309
Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 2: Fyzikální optické vlastnosti;
EN ISO 18526-2:2020; ISO 18526-2:2020; Platí od 2020-10-01

ČSN EN ISO 18526-4 (83 2405)
kat.č. 510308
Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 4: Makety hlavy;
EN ISO 18526-4:2020; ISO 18526-4:2020; Platí od 2020-10-01

Související články