Normy pro opětovné využití vody

Nedostatek vody je považován za jedno z nejvážnějších ohrožení udržitelného rozvoje společnosti; aby se zmírnil její nedostatek, používají se k pokrytí potřeby vody stále více zdroje recyklované vody, čímž se šetří cenné zdroje pitné vody. Opětovné využití vody v městských oblastech zahrnuje širokou škálu využití: zavlažování pozemků, průmyslová využití, splachování záchodů, hašení požárů, environmentální a rekreační využití a nebo mytí automobilů.

Zdrojové městské odpadní vody však obsahují znečišťující látky (organické látky, živiny, soli, toxické a škodlivé chemické látky a patogeny). Z toho důvodu je nezbytné hodnocení bezpečnosti a přijatelnosti recyklované vody, které zahrnuje zdravotní a environmentální bezpečnost a bezpečnost zařízení.

Pro využití šedých vod je tedy bezpodmínečně nutné přijetí nových technických a právních předpisů, které zabezpečí jejich bezpečné a efektivní využití.

V dubnu vyšla ČSN ISO 20761 Opětovné využití vody v městských oblastech – Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – Hodnocené ukazatele a metody, která uvádí ukazatele a metody pro hodnocení bezpečnosti pro opětovné využití vody v městských oblastech. Dokument je vhodný pro použití v různých fázích projektů pro opětovné využití vody, například při navrhování, provozu i zpětném hodnocení.

V červnu byla vydána související ČSN ISO 20760 Opětovné využití vody – Slovník, která obsahuje přehledný slovník pojmů souvisejících s touto problematikou.

Horkou novinkou jsou dvě nové normy:

ČSN ISO 20468-1
Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody – Část 1: Obecně, v které jsou uvedeny typické ukazatele kvality vody a účinnosti čištění a obsahuje požadavky na technologie čištění.

ČSN ISO 20426 
Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům, která se týká hodnocení, managementu a monitoringu zdravotních rizik souvisejících s patogeny v recyklované vodě a je vhodná pro recyklované vody z jakékoliv zdrojové vody.

Všechny výše zmíněné normy jsou určeny pro regulátory, dodavatele i odběratele a nevztahují se na využití vody jako zdroje pitné vody.

Související články