Organizační pokyny

Aktuální informace o přípravách konference:

Vážení účastníci, přípravy konference běží bez přerušení, akce je plánována v předem ohlášeném termínu 15.-16. září 2020. V tuto chvíli neplatí žádné významné omezení pro organizaci akce.

Aktuální situace je příznivá. Podle Ministerstva zdravotnictví jsou všechny okresy v ČR jsou bez rizika komunitního přenosu.

Pro účastníky budou u registrace připraveny ochranné roušky a desinfekční prostředky.

Aktuální informace k přípravám a eventuálním změnám budeme zveřejňovat zde a prostřednictvím elektronického zpravodaje.

V případě, že dojde k nečekanému zhoršení situace a Ministerstvo zdravotnictví zakáže účast na hromadných akcích z důvodu zvýšeného zdravotního rizika a akce nebude moci uskutečnit, bude vypsán nový termín, případně bude akce uspořádána vzdáleným způsobem.

Místo konání:

Hotel Myslivna ***
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno

Poloha GPS:

549°11’19.115 N 16°33’12.607 E

Přihlášky účasti:

Účastníci se mohou přihlásit online, nebo odesláním přihláškového formuláře ve formátu pdf.

Parkování:

Pro účastníky akce je zajištěno parkování zdarma na hotelových parkovištích.

Ubytování:

Pro účastníky je zajištěna ubytovací kapacita hotelu Myslivna v místě konání za zvýhodněné ceny.

Ceník ubytování hotelu Myslivna:
Jednolůžkový pokoj = 1100,- Kč
Dvoulůžkový pokoj = 1500,- Kč

Účastnický poplatek – vložné

Účastnický poplatek A. – vložné 4.356 Kč
(Základ 3.600,- DPH 21% 756,-)
Účastnický poplatek B. – snížené vložné 3.630 Kč
Členové SMO, města a obce
(Základ 3.000,- DPH 21% 630,-)
Zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek přístupný on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení.

Platby za vložné a ubytování poukažte na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.:
19-2226570267/0100, variabilní symbol 32002, konstantní symbol 0308.

Odborná garance:

Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:

Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Organizační team

Jan Lhotský
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz
Příjem reklamy, dtp, grafika, informace pro partnery

Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@medim.cz
Odborný program, přednášky

Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
Přihlášky, ubytování, fakturace

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.