Organizační pokyny

Akce je organizována s omezením maximální kapacity hotelu v souladu s aktuálními protiepidemiologickými nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Akce se mohou zúčastnit osoby s platným očkovacím certifikátem, prodělaným onemocněním, nebo platným testem. V případě potřeby budou pro účastníky k dispozici antigenní testy ze slin u registrace.

Organizátor přijal tato opatření k minimalizaci rizik:

  • Akce byla naplánována s omezeným počtem účastníků na max. 75 % kapacity kongresového centra hotelu.
  • Konferenční sál byl zvolen tak, aby bylo po celou dobu konání odborného programu zajištěno účinné větrání.
  • Ubytování účastníků bylo cíleně diverzifikováno do několika ubytovacích zařízení.
  • Společenský večer se bude v případě příznivého počasí konat na terase hotelu pod širým nebem.

V případě výrazného zhoršení situace a vyhlášení omezení konání hromadných akcí bude akce přeložena na náhradní termín.

Místo konání:

Hotel Fontána ***
Kníničky 814
635 00 Brno-Kníničky 

Poloha GPS:

49°14’47.0″N 16°30’50.1″E

Ubytování:

Účastníci si ubytování zajišťují sami, dle vlastního výběru. Pro účastníky je zajištěna ubytovací kapacita hotelu Fontána v místě konání, která je již naplněna. Účastníci mohou využít partnerského hotelu Myslivna za zvýhodněné ceny. Mezi hotely bude zřízeno spojení hotelovým Shuttle busem, cesta trvá cca 10min. Heslo pro ubytování účastníků konference je „OBNOVA“.

Recepce hotelu Fontána:
Tel.: +420 724 704 536
e-mail: info@fontanahotel.cz

Recepce hotelu Myslivna:
Tel.: +420 547 107 800
e-mail: hotel@hotelmyslivna.cz

Další možnosti ubytování v blízkém okolí:

Hotel Atlantis ***
Tel.: +420 546 419 000
e-mail: hotel@hotel-atlantis.cz
web: https://www.hotel-atlantis.cz/

Hotel Maximus Resort ****
Tel.: +420 605 292 272
e-mail: recepce@maximus-rezort.cz
web: https://www.maximus-resort.cz/

Orea Resort Santon ****
Tel.: +420 546 124 444
e-mail: rezervace.santon@orea.cz
www: https://www.resortsanton.cz/

Hotel U Šuláka ***
Tel.: +420 776 801 015
e-mail: info@usulaka.cz
web: https://usulaka.cz/

Účastnický poplatek – vložné

Účastnický poplatek A. – vložné 4.792 Kč
(Základ 3.960,40 DPH 21% 831,60)
Účastnický poplatek B. – snížené vložné 4.356 Kč
Členové SMO, města a obce
(Základ 3.600,- DPH 21% 756,-)
Zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:

Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Organizační team

Jan Lhotský
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz
Příjem reklamy, dtp, grafika, informace pro partnery

Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@medim.cz
Odborný program, přednášky

Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
Přihlášky, ubytování, fakturace

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky

Akce proběhne za splnění všech předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků akce.

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.