Organizační pokyny

Bezpečnostní pokyny pro účastníky konference

Akce je s ohledem na minimalizaci rizik nad rámec pokynů ministerstva zdravotnictví organizována s limitem do 100 účastníků.

Pro účastníky budou u registrace připraveny ochranné roušky a desinfekční prostředky.

Registrace je připravena bezkontaktně, podpis registrační listiny není vyžadován. Každý účastník obdrží tašku s materiály a ochrannou rouškou.

Rouška

Ve všech vnitřních prostorách, kde se akce koná, je nezbytné zakrytí dýchacích cest rouškou, šátkem či jinou látkou. Pokud jste si jí zapomněli, nevadí. V konferenčních materiálech, které obdržíte u registrace jsme Vám jednu připravili.

Rozestupy

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje udržovat bezpečnou vzdálenost minimálně 1,5 až 2 metry mezi účastníky. Samozřejmě, že to není nutné mezi účastníky z jedné firmy, kteří spolu přijeli jedním automobilem. U registrace jsou učiněna opatření, aby se maximálně urychlilo odbavení účastníků. Nic nepodepisujete, pouze nahlásíte jméno a převezmete jmenovku a konferenční materiály.

Hygiena rukou

Doporučujeme pravidelné mytí rukou. V hotelu jsou umístěny stojany s desinfekčním roztokem.
Rovněž se doporučuje omezit podávání rukou. V letošním roce to nepokládejme za nezdvořilost. Doporučeno je také omezit kontakt rukou s obličejem.

Kontakt

Vzhledem k poznatkům a konzultacím v rámci vědecké rady APTI doporučujeme k neformálním setkáním využít také volná prostranství a terasy hotelu.
Otevřené prostranství výrazně snižuje riziko přenosu nákazy.

Místo konání:

Hotel Fontána ***
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno

Poloha GPS:

49°14’47.0″N 16°30’50.1″E

Ubytování:

Pro účastníky je zajištěna ubytovací kapacita hotelu Fontána v místě konání za zvýhodněné ceny.

Další možnosti ubytování v blízkém okolí:
Hotel Atlantis ***
Hotel Maximus Resort ***
Hotel U Šuláka ***
Orea Resort Santon ***

Účastnický poplatek – vložné

Účastnický poplatek A. – vložné 4.356 Kč
(Základ 3.600,- DPH 21% 756,-)
Účastnický poplatek B. – snížené vložné 3.630 Kč
Členové SMO, města a obce
(Základ 3.000,- DPH 21% 630,-)
Zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek přístupný on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení.

Platby za vložné a ubytování poukažte na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.:
19-2226570267/0100, variabilní symbol 32002, konstantní symbol 0308.

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:

Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Organizační team

Jan Lhotský
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz
Příjem reklamy, dtp, grafika, informace pro partnery

Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@medim.cz
Odborný program, přednášky

Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
Přihlášky, ubytování, fakturace

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.