Organizační pokyny

Místo konání:

Hotel Fontána ***
Kníničky 814
635 00 Brno-Kníničky 

Poloha GPS:

49°14’47.0″N 16°30’50.1″E

Ubytování:

Účastníci si ubytování zajišťují sami, dle vlastního výběru. Pro účastníky je zajištěna ubytovací kapacita hotelu Fontána v místě konání a partnerského hotelu Myslivna za zvýhodněné ceny. Mezi hotely bude zřízeno spojení hotelovým Shuttle busem, cesta trvá cca 10min. Heslo pro ubytování účastníků konference je „OBNOVA“.

Recepce hotelu Fontána:
Tel.: +420 724 704 536
e-mail: info@fontanahotel.cz

Recepce hotelu Myslivna:
Tel.: +420 547 107 800
e-mail: hotel@hotelmyslivna.cz

Další možnosti ubytování v blízkém okolí:

Hotel Atlantis ***
Tel.: +420 546 419 000
e-mail: hotel@hotel-atlantis.cz
web: https://www.hotel-atlantis.cz/

Hotel Maximus Resort ****
Tel.: +420 605 292 272
e-mail: recepce@maximus-rezort.cz
web: https://www.maximus-resort.cz/

Orea Resort Santon ****
Tel.: +420 546 124 444
e-mail: rezervace.santon@orea.cz
www: https://www.resortsanton.cz/

Hotel U Šuláka ***
Tel.: +420 776 801 015
e-mail: info@usulaka.cz
web: https://usulaka.cz/

Účastnický poplatek – vložné

Účastnický poplatek A. – vložné 4.792 Kč
(Základ 3.960,40 DPH 21% 831,60)
Účastnický poplatek B. – snížené vložné 4.356 Kč
Členové SMO, města a obce
(Základ 3.600,- DPH 21% 756,-)
Zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:

Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Organizační team

Jan Lhotský
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz
Příjem reklamy, dtp, grafika, informace pro partnery

Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@medim.cz
Odborný program, přednášky

Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
Přihlášky, ubytování, fakturace

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky

Akce proběhne za splnění všech předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků akce.

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.