Program konference

Úterý

14. září 2021

08:00 Registrace, ranní káva

09:00 Zahájení konference

09:30 I. blok přednášek

Snížená vydatnost vodních zdrojů po dopadu klimatické změny
Dr. Ing. Antonín Tůma, Povodí Moravy, s. p., Brno

Regulace VAK, dohledová role MZe se zaměřením na udržitelnost sektoru VaK
Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství ČR:

Změna podmínek cenové regulace v oboru vodovodů a kanalizací od 1.ledna 2022
Ing. Albín Dobeš, Ph.D., Business Law Management Czech Republic s.r.o., Ostrava

Budoucnost financování obnovy vodohospodářské infrastruktury
Ing. Pavel Válek, Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Praha 

Prodlužování životních cyklů vodárenské infrastruktury a správné cílení investic
Ing. Luboš Bafrnec, LK Pumpservice, spol. s r.o., Praha

12:15 Oběd

13:30 II. blok přednášek

Dotační programy SFŽP
Ing. Karla Ferinová, Státní fond životního prostředí, Praha

Komentář k vyhlášce č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. z pohledu vlastníka vodohospodářské infrastruktury
Ing. Milan Míka, předseda komise vlastníků SOVAK ČR, CHEVAK, a.s., Cheb

Digitalizace procesů ve vodárenství 
Ing. Pavel Kilián, IoT.water a.s., Praha

QI v roce 2021? Vše v jednom systému
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Ing. Radek Larva, Nicety s.r.o.

Znovuvyužití vody – zkušenosti a příklady z praxe
Milan Drda, ENVI – PUR, a.s., Praha

Historie technologie výroby prémiových karibských rumů a prémiových značek čokolád spojená s degustací a vzájemným párováním chutí
Jan Lhotský, jednatel, Medim, spol. s r.o., Líbeznice

18:00 Diskuze k odbornému programu 1. dne konference

19:00 Společenský večer v na terase Hotelu Fontána

Středa

15. září 2021

09:00 III. blok přednášek

Šedé vody jako jeden z prvků vodohospodářského managementu
Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO NEW, spol. s r.o., Brno

Efektivní odečítání měřidel, realizace smart meteringu ve Vimperku
Ing. Petr Zikeš, ČEVAK, a. s., České Budějovice

Obnova odlehčovacích komor po novelizaci právních předpisů
Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno

Aplikace BIM při projektování ČOV
ing. Viktor Sláma, Ing. Dominik Wallenfels, Ing. Stanislav Hanák, SWECO Hydroprojekt, a. s., Praha

Výsledky vyhledávání skrytých úniků vody v síti pomocí satelitní technologie UTILIS
Josef Pospíšil, Radeton, s. r. o., Brno

Moderní metody detekce úniků medií
Tomáš Mořický, FASTRA, s.r.o., Kolín

Získávání biometanu při čištění odpadních vod – poznatky z realizace
Ing. Radek Kundrata, HUTIRA Green Gas, s.r.o., Brno

13:00 Závěr konference, oběd