Obnova_2020

Konference je zaměřena na stávající a připravovanou legislativu pro vodní hospodářství, řešení problematiky zásobování vodou, symbiózu zelené a technické infrastruktury ve městech, aktuálně vydané normy k šedým vodám a problematiku zjišťování polutantů a virů v odpadních vodách

Program konference

Organizační pokyny

Přihláška k účasti on-line

Doprovodná výstava/reklamní služby na konferenci

Dokumenty ke stažení

Všeobecné podmínky účasti

Záštita: