Pražská vodohospodářská společnost zavedla systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) stoprocentně vlastněná hlavním městem Prahou má nastavené protikorupční obranné mechanismy na vysoké úrovni. Svědčí o tom certifikát protikorupčního managementu, který PVS získala jako první městská společnost.

„Po 18 měsících intenzivní práce se nám podařilo splnit jeden z cílů, který jsme si v roce 2019 stanovili. V mém předchozím působení v nadnárodních poradenských firmách jsme byli na korupční jednání velmi citliví a do městské společnosti jsem přišel s přesvědčením, že vysoké etické standardy jsou nezbytné i pro veřejnou správu a její firmy. Ukazuje se, že s určitou dávkou úsilí lze procesy ve firmě nastavit tak, že splní i velmi přísná protikorupční kritéria, jaká norma ISO 37001: 2016 bezpodmínečně vyžaduje.“

Pavel Válek, předseda představenstva PVS, a.s.

Systém protikorupčního managementu ISO 37001:2016 je norma, která byla vyvinuta k tomu, aby organizacím pomáhala vytvořit, implementovat, udržovat a zdokonalovat jejich systémy managementu s cílem zamezit úplatkářství. Norma zahrnuje množství pojistek a kontrolních mechanismů, které reprezentují takzvanou dobrou praxi v rámci globálního boje s úplatkářstvím.

„Protikorupční chování a odolnost proti korupci v rámci města a městských firem je prioritou současné magistrátní koalice. Je pro mě potěšující, že jako první městská firma získala protikorupční certifikát ISO právě společnost, kterou mám ve své gesci. Kolegům z PVS blahopřeji a vzkazuji, že v tomto směru mají moji bezvýhradnou podporu.“

Petr Hlubuček, náměstek pro oblast životního prostředí a technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

Zavádění protikorupčních opatření podle mezinárodního standardu normy ISO 37001 zahájila PVS v září 2019. Na úpravách interní dokumentace a implementaci procesů pak firma pracovala celý loňský rok a v lednu 2021 se uskutečnilo prověření připravenosti společnosti k zahájení certifikace. V únoru byl zahájen takzvaný předaudit a 12. března započal certifikační audit vedený mezinárodní auditorskou firmou Bureau Veritas.

Certifikace na normu ISO 37001:2016 byla společnosti přidělena letos v březnu a samotný certifikát obdržela v polovině dubna. Protikorupční certifikát získala již v roce 2020 jako vůbec první společnost v České republice také firma Pražské vodovody a kanalizace, ve které je PVS 49 % vlastníkem.

Pro získání tohoto certifikátu musí organizace zavést následující opatření:

 • stanovit a zajistit sdílení organizační politiky ABMS zakazující úplatkářství
 • deklarace závaznosti a odpovědnosti ze strany vrcholového managementu
 • komunikace organizační politiky přímo k zaměstnancům i k obchodním partnerům
 • jmenování osoby zodpovědné za dohled nad protikorupčním programem
 • kontroly zaměstnanců a jejich školení
 • pravidelná hodnocení rizika úplatkářství, kterému je organizace vystavena
 • due dilligence projektů a obchodních partnerů
 •  implementace „anti bribery“ opatření ve společnosti (nebo skupině společností) a u obchodních  partnerů
 • implementace adekvátních finančních i nefinančních kontrol k prevenci rizika úplatkářství
 • monitorování, pravidelné reportování, vyšetřování a auditování ABMS
 • nápravná opatření a průběžné zdokonalování

Související články