Tomáš Voltr zastupoval EFG na krizovém jednání s vládou. Hovořil o využití energie z odpadů a roli bioplynových stanic

Tomáš Voltr zastupoval EFG u zasedání krizového kulatého stolu k cirkulární ekonomice ČR a její roli v aktuální krizi. Tato akce pořádaná Českou asociací odpadového hospodářství (ČAOBH) ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí se konala 21. června na půdě Sněmovny a byli k ní přizváni zástupci vlády, místních samospráv i energetického sektoru.

Hlavními tématy zasedání byla surovinová a energetická bezpečnost v časech současné krize, limity cirkulárního hospodářství a dopady a příležitosti, které současná situace nabízí pro vodárenství a odpadové hospodářství. Ředitel Energy financial group a.s. Tomáš Voltr hovořil při této příležitosti na témavyužití energie z odpadů a role bioplynových stanic.

Závěrem jednání byla shoda účastníků na tom, že vzhledem k požadavkům Evropské unie je nezbytné zefektivnit druhotné a energetické využití surovin. Z toho vyplývá i nutná změna odpadové legislativy tak, aby se dodržela lhůta pro konec skládkování druhotně a energeticky využitelného odpadu alespoň do roku 2030, přičemž ČR by měla cíle začít plnit neodkladně. To by mělo usnadnit zavádění principů oběhového hospodářství, které přispějí k energetické bezpečnosti a soběstačnosti Česka.

Tomáš Voltr apeloval zejména na to, aby Česká republika respektovala doporučení Evropské komise k řešení pomalého a složitého povolovacího řízení u velkých projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Pro skutečně dynamický rozvoj tohoto odvětví, který si současná situace žádá, je třeba zavést zjednodušený systém posuzování a schvalování projektů v oblasti oběhového hospodářství a obnovitelných zdrojů, a také usnadnit přístup k finanční podpoře z veřejných zdrojů.

V Evropě se v roce 2021 vyprodukovalo 30 TWh biometanu, což odpovídá 30 % spotřeby zemního plynu v Česku. Mezi cíle evropského plánu na nezávislost na ruských energiích REPowerEU patří zdvojnásobení této produkce již během roku 2022 a navýšení evropské biometanové kapacity na více než jedenáctinásobek současné hodnoty, tedy 350 TWh, do roku 2030. To by odpovídalo 20 % zemního plynu dováženého do Evropy z Ruska.

Biometan sám o sobě Evropu v současné energetické krizi nespasí, ale je nedílnou a velice důležitou součástí jejího komplexního řešení. Skupina EFG je připravena svou činností maximálně pomáhat k řešení současné situace. A to nejen samotnou výrobou biometanu, ale také zasazením se o zjednodušení legislativy a urychlení povolovacích řízení projektů obnovitelných zdrojů ČR.

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Související články