VAS dokončila rekonstrukce čistírny odpadních vod v Boskovicích

Jednou tolik odpadních vod než dosud pojme nově zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Boskovicích, která byla slavnostně otevřena v pondělí 11. 9. 2023. Město se tak bude moci nadále rozvíjet a rozšiřovat plochy pro bydlení či průmysl. Moderní technologie po opravě objektu tamní čistírny odpadních vod navíc přinesou úspory elektrické energie, jejíž cena prudce narostla v souvislosti s energetickou krizí.

„Stavba, jejímž investorem je Svazek vodovodů a kanalizací města a obcí Boskovice, začala v říjnu roku 2021 a dokončena by měla být nyní v září,“ přiblížil ředitel boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Petr Fiala. Tato společnost čistírnu odpadních vod provozuje. Doplnil, že cílem rekonstrukce bylo zvýšení kapacity přibližně o 50%, tedy z 13 000 ekvivalentních obyvatel na plánovaných 20 000. „Kvůli zvýšení kapacity čistírny odpadních vod byla vybudována nová aktivační a dosazovací nádrž. Nyní tedy bude mít čistírna odpadních vod tři aktivační a tři dosazovací nádrže. Ve všech nádržích jsou osazeny nové technologie pro zajištění biologického čištění splaškových vod dle úředně stanovených limitů,“ doplnil Fiala.

Kromě aktivačních nádrží byly postaveny ještě další objekty, k nimž patří svozový objekt, deponie kalu a písku, měrný Parshallův žlab pro měření odlehčených vod z dešťových zdrží, dávkování síranu, rozdělovací objekty pro aktivační a dosazovací nádrže, potrubní rozvody a elektrotechnologická část včetně řídícího a přenosů na centrální dispečink. Součástí díla je i rekonstrukce stávajících objektů dmýchárny, česlovny, kalového hospodářství a terénní úpravy s oplocením. Největší změnou vyvolanou energetickou krizí bylo dodání modernějšího typu dmychadel pro dodávky stlačeného vzduchu do aktivačních nádrží. „Tyto stroje jsou energeticky velmi náročné a zajišťují největší spotřebu elektrické energie při provozování čistírny. Vzhledem k potížím a cenám za energie, byla dohodnuta změna typu dmychadel za účinnější, které při vyšším výkonu spotřebují méně elektrické energie, ale za vyšší pořizovací cenu. Zvýšení investičních nákladů se nám ale při zastropené ceně elektriky vrátí za 2,6 roku,“ vysvětlil Fiala.

Velmi důležité také bylo, že s přípravou stavby i samotnou výstavbou začalo včas. Vzhledem k razantnímu růstu cen by totiž v současnosti byly náklady mnohonásobně vyšší než stávajících 116 milionů korun.  „Státní fond životního prostředí od příštího roku zvažuje podstatné snížení dotací na intenzifikace čistíren odpadních vod. Díky tomu, že sev letech 2020-2021 podařilo přípravu rekonstrukce čistírny odpadních vod urychlit a akci se podařilo vysoutěžit velmi brzy, ušetřilo město desítky milionů korun. Navíc nebylo nutné vydávat zákazy k připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu proto, že by čistírna již nemohla čistit větší množství odpadní vody,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

Stavba byla velmi náročná i díky tomu, že celá intenzifikace je prováděna za provozu, protože čistírna odpadních vod musí plnit požadované limity po celou dobu realizace stavby. Tomu bylo nutné  přizpůsobit pracovní postupy a koordinovat práce. Kromě Boskovic bude nově na tuto čistírnu odpadních vod napojena také Skalice nad Svitavou.

Související články