Obnova vodohospodářské infrastruktury 2022 – I. informace

Ve dnech 13.-14. září 2022 proběhne další ročník tradiční odborné konference Obnova vodohospodářské infrastruktury v prostorech kongresového centra Floret v Průhonicích. Součástí akce bude opět doprovodná výstava výrobků a služeb pro obor VaK.

Hlavní programová témata VI. ročníku konference:

 • nová legislativa v oboru vodovodů a kanalizací,
 • plány obnovy infrastrukturního majetku,
 • problematika cenotvorby, určování přiměřeného zisku a vytváření finančních zdrojů pro obnovu,
 • operační programy pro životní prostředí,
 • koncepce vodohospodářské politiky,
 • snižování energetické náročnosti vodárenských objektů, možnosti kogenerace,
 • využití moderních technologií pro výrobu tepla z odpadních vod,
 • monitoring, vzdálená správa a technologie IoT,
 • problematika benchmarkingu VaK,
 • povrchové vody,
 • podzemní vody,
 • nové technologie, materiály pro VaK

Výzva pro lektory:

Pokud máte zájem o vystoupení v rámci odborného programu konference Obnova 2022, kontaktujte prosím organizační team, nebo přípravný výbor konference prostřednictvím adresy: konference@vakinfo.cz, nebo vyplňte Přihlášku odborné přednášky

https://www.vakinfo.cz/obnova-22/

Související články