Vláda schválila doplněný návrh zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení

21.6.2019 – Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

17.6.2019 – Na pravidelném zasedání Vláda České republiky schválila dopracovanou verzi zákona a prováděcích předpisů. Materiál je zařazen k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně.

Materiál k zákonu na portálu ODOK

Související články