Vnitřní odhlučněná kanalizace: kdy zažije boom i v ČR?

Nadměrným hlukem je ohroženo stále víc obyvatel vyspělého světa. Téměř 50 % evropské populace je vystaveno hluku v takové míře, která může být i zdraví škodlivá. Snižování hlukové zátěže se proto stává v posledních letech prioritou stavebního oboru. Hluk, který se šíří z ulic do uzavřených prostor stavebních objektů, je možné omezit použitím kvalitních izolací a vhodnou volbou stavebních materiálů. Hluk však vzniká i uvnitř budov, například průtokem odpadních vod. Řešením je vnitřní odhlučněná kanalizace. Ta se v mnoha zemích západní Evropy stala již běžným standardem a používání neodhlučněných systémů (např. HT systém) je na ústupu. Českou republiku, zdá se, boom těchto materiálů teprve čeká.

Hluk z vnitřní kanalizace

Zvuky protékající odpadní vody v obytných budovách ruší obzvlášť v nočních hodinách. Nejvíc postižení jsou tímto hlukem především obyvatelé bytových domů, návštěvníci hotelů či pacienti v nemocnicích. Developeři by těmto nešvarům mohli zabránit s pomocí správného výběru systému vnitřní gravitační kanalizace. Hodnoty hluku vzniklého v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace nejsou v ČR regulovány žádnou normou ani předpisem, a proto se v praxi běžně používá německá směrnice VDI 4100, která konkretizuje hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Maximální povolená hodnota je 20 dB. Splnění tohoto kritéria nebývá v praxi jednoduchou záležitostí. Úspěch je závislý na mnoha faktorech, mezi které patří jak materiál potrubí, podoba a materiál instalačních objímek, vlastní koncepce kotvení potrubí, daný způsob provedení instalace kanalizace, prostorově dispoziční rozvržení potrubí či různé objemové průtoky odpadní vody. Klasický a běžně užívaný polypropylénový systém HT je v tomto případě dosti neúčinný, a proto je potřeba použít některý ze systémů vnitřní odhlučněné kanalizace. 

Systémy vnitřní gravitační odhlučněné kanalizace

Moderní systémy vnitřní odhlučněné kanalizace lze rozdělit do dvou kategorii. První a trochu starší kategorii jsou jednovrstvé silnostěnné systémy z minerálně vyztuženého polypropylénu. Nevýhodou těchto systému je jejich vyšší hmotnost, a pořizovací cena. Další částečnou nevýhodou je u většiny těchto systému nekompatibilita s běžně používaným systémem HT. Při kombinaci těchto odhlučněných systémů se systémem HT (což se běžně na stavbách využívá) je nutné používat speciální přechody.Nejmodernější kategorii vnitřní odhlučněné gravitační kanalizace jsou vícevrstvé tenkostěnné systémy. Ty při zachování vynikajících zvukově izolačních vlastností odstraňují i nedostatky silnostěnných systémů. Vícevrstvé systémy odhlučněné kanalizace jsou lehké, cenově příznivější než silnostěnné systémy a ve většině případů i kompatibilní se systémem HT. Všechny systémy odhlučněné kanalizace musí samozřejmě splňovat vysoké nároky kladené na bezpečný provoz vnitřní kanalizace. Samozřejmostí je vysoká chemická a teplotní odolnost. 

Používání vnitřní odhlučněné kanalizace

V ČR je zatím vnitřní odhlučněná kanalizace stále považována za něco nadstandardního a tvoří pouze zhruba 5 – 10 % z celkového množství nových nebo rekonstruovaných vnitřních kanalizací. Nezbývá tedy než doufat v to, že trend západní Evropy ve vnitřních kanalizacích se v blízké době dostane i k nám, procento nainstalovaných vnitřních odhlučněných kanalizací bude výrazně vyšší a pobyt v hotelech či nemocnicích tak bude o něco příjemnější.

Ivo Valeš
Rudeč 848277 13
Kostelec nad Labem
e-mail: ivo.vales@wavin.com
Tel.: +420 602 768 099
www.wavinacademy.cz

Související články