Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Pracovní skupina pro zkušebnictví a certifikace ustavené v rámci Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů vydala materiál pro obličejové masky se zvláštním důrazem na respirátory třídy FFP2. Cílem tohoto dokumentu je nabídnout stručného a srozumitelného průvodce základními regulatorními požadavky, jež jsou kladeny na obličejové masky a další ochranné pomůcky, a pravidly jejich uvádění na trh. Pro objednavatele je materiál důležitý, protože objasňuje rozdíly mezi FFP2 a KN95 a poskytuje návod pro správný postup zadavatelů veřejných zakázek.

Obličejové masky a další ochranné pomůcky mohou být kvalifikovány jako osobní ochranné prostředky, jako zdravotnické prostředky nebo jako obojí současně, a to vždy v závislosti na určeném účelu použití, který jim přidělil výrobce. Oba výše uvedené sektory výrobků spadají do harmonizované sféry, v jejímž rámci neustále dochází ke sjednocování technických, zdravotních a jiných specifických požadavků, kterými jsou vázány všechny členské státy EU.

„Podněty ke zpřehlednění požadavků zejména na respirátory FFP2 jsme zaznamenávali v loňském roce z různých stran, zejména v kontextu vyhlášených veřejných zakázek na nákup osobních ochranných prostředků.
Bylo zjevné, že zadavatelům při nastavování parametrů veřejných zakázek takovýto návod chybí. Docházelo tak k mylnému výkladu platné legislativy, který znevýhodňoval české dodavatele oproti levným OOP z Číny. Náš průvodce tak pomůže v praxi mnoha subjektům, které měly problém se v platných pravidlech orientovat. Jelikož je průvodce poměrně stručný, může být využit ze strany zadavatelů veřejných zakázek, ale i firem a veřejnosti.“

Martina Tauberová, garantka pracovní skupiny a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu

Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů dále řešila definování strategických sektorů pro fungování státu v krizových stavech i v dlouhodobém horizontu a také E-tržiště s databází nabídky strategických produktů. To zaštiťuje agentura CzechInvest a v blízké budoucnosti by mělo být implementováno do celostátního systému GoVPoint.

Průvodce základy regulace obličejových masek je možné stáhnout zde.

Ilustrační foto: engin akyurt prostřednictvím Unsplash

Související články