Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství

Od ledna 2021 opět probíhají autorizační zkoušky na ČKAIT. Pro individuální i firemní zájemce nabízí Ing. Petr Vít po dlouhé koronavirové pauze intenzivní třídenní školení a odbornou vodohospodářskou přípravu na autorizační zkoušku ČKAIT

Program

  • seznámení s průběhem a přípravou zkoušky, rozdílová zkouška,
  • o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak),
  • základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie v rozsahu požadovaném pro zkoušku,
  • extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňová služba),
  • vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, cena vody),
  • vodní toky (vodstvo ČR, přirozené VT, úpravy VT, hrazení bystřin, revitalizace, renaturace),
  • vodní díla (definice, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl za povodní),
  • vodní stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační,
  • provoz vodních děl (manipulační a provozní řád, kanalizační řád, program TBD…).

V závěrečném bloku proběhne zkouška na nečisto na vzorových příkladech zkušebních otázek. Dále je možno individuálně konzultovat a posoudit dokumentace k autorizační zkoušce.

Vlastní školení je třídenní a probíhá pro dopravní dosažitelnost v lázních Poděbrady. Možnost ubytování se snídaní, obědy a občerstvení po dobu školení zajištěny. Večeře individuálně.
Účast je omezena na maximální počet 10 osob.

Termín

3 dny, středa 17. až pátek 19. února 2021

Místo

Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady

Cena             

17.000, – Kč/os. bez ubytování, 18.500, – Kč/os. vč. ubytování (ceny bez DPH), platba předem, po přihlášení bude vystavena faktura splatná den před zahájením školení

Přihlášky      

Velmi vysoká úspěšnost absolventů školení při vlastní autorizační zkoušce.

Související články