Nové normy vydané v lednu 2021

Přehled nově norem vydaných v lednu 2021, které mají souvislost s vodárenstvím. Nově jsou také do tohoto výběru zahrnovány i normy starší, které jsou právně závazné a tudíž dostupné zdarma ke stažení na portále České agentury pro standardizaci.

Vydané ČSN

ČSN 75 7611
kat.č. 511695
Kvalita vod – Stanovení celkové objemové aktivity alfa;
Vydání: Leden 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 7611 Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity alfa; Vydání: Duben 2005

ČSN ETSI EN 303 645 V2.1.1 (87 0030)
kat.č. 511687
CYBER – Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky*);
Vydání: Leden 2021

ČSN EN ISO 13854 (83 3211)
kat.č. 511593
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;
(idt ISO 13854:2017); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN ISO 13857 (83 3212)
kat.č. 511670
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami;
(idt ISO 13857:2019); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami; Vyhlášena: Květen 2020

ČSN EN ISO 20607 (83 3304)
kat.č. 511589
Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh;
(idt ISO 20607:2019); Vydání: Leden 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh; Vyhlášena: Leden 2020

Změny ČSN

ČSN EN ISO 10893-9 (01 5061)
kat.č. 511647
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem;
Vydání: Listopad 2011 Změna A1; (idt ISO 10893-9:2011/Amd.1:2020); Vydání: Leden 2021

ČSN EN ISO 10893-10 (01 5061)
kat.č. 511646
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí;
Vydání: Listopad 2011 Změna A1; (idt ISO 10893-10:2011/Amd.1:2020); Vydání: Leden 2021

ČSN EN ISO 10893-11 (01 5061)
kat.č. 511645
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem; Vydání: Listopad 2011 Změna A1; (idt ISO 10893-11:2011/Amd.1:2020); Vydání: Leden 2021

ČSN EN 14451 (75 5413)
kat.č. 511079
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně – Skupina D – Druh A;
EN 14451:2020; Platí od 2021-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14451 (75 5413) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně – Skupina D – Druh A; Vydání: Říjen 2005

ČSN EN 15096 (75 5429)
kat.č. 511080
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou – DN 15 do DN 25 včetně – Skupina H, druhy B a D – Všeobecné technické specifikace;
EN 15096:2020; Platí od 2021-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15096 (75 5429) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou – DN 15 až DN 25 včetně – Skupina H, druhy B a D – Všeobecné technické specifikace; Vydání: Srpen 2008

Sponzorované, právně závazné normy
(ke stažení zdarma)

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN.

Ochranné osobní prostředky – právně závazné normy

ČSN EN 14683+AC
Kat. č.: 508810
Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN ISO 374-5
Kat. č.: 502098
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

ČSN EN 455-2
Kat. č.: 99268
Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

ČSN EN 455-3
Kat. č.: 97904
Lékařské rukavice pro jedno použití – Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

ČSN EN ISO 13688
Kat. č.: 94488
Ochranné oděvy – Obecné požadavky

ČSN EN ISO 10993-1
Kat. č.: 86057
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika

ČSN EN 455-4
Kat. č.: 84736
Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti

ČSN EN 149+A1
Kat. čís.: 84599
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 14605+A1
Kat. čís.: 84587
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])

ČSN EN 14126
Kat. č.: 70462
Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

ČSN EN 166
Kat. čís.: 65581
Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení

ČSN EN 455-1
Kat. čís.: 62249
Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

ČSN EN 140
Kat. čís.: 56390
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Polomasky a čtvrtmasky – Požadavky, zkoušení a značení

Pokud chcete být informováni o novinkách nejen v oblasti technické normalizace e-mailem, přihlaste se k odběru zde.

Zdroj: ÚNMZ

Související články