Kde nalézt normy zdarma? Česká agentura pro standardizaci spustila portál pro sponzorovaný přístup

Od 1. ledna 2020 platí Novela zákona o technických požadavcích na výrobky, která mj. zavádí přístup veřejnosti k vybraným technickým normám formou sponzorovaného přístupu. Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sponzorovaný přístup k ČSN (agentura-cas.cz)

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“ s poněkud krkolomnou webovou adresou „http://sponzorpristup.agentura-cas.cz„.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Koncový uživatel tak získá přístup zdarma na základě registrace.

V době kdy vznikl tento článek, přispěly do databáze sponzorovaných norem pouze tři instituce (Evropská komise soubory norem pro elektronickou fakturaci a osobní ochranné prostředky jednotlivce, Ministerstvo pro místní rozvoj souborem norem pro rakve a Ministerstvo zemědělství normami pro lesní cestní síť a hrazení bystřin a strží). Další státní instituce se doufejme v brzké době připojí se standardy, které jsou pro uživatele tohoto portálu podstatně důležitější a databáze se zaplní.

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Od 1.1.2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem včetně provozu internetového portálu pro distribuci.

Ilustrační foto: Glenn Carstens-Peters, Unsplash

Související články