Právě vyšla publikace JAK NA POTRUBÍ

Rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře CSc., které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí. Publikace je vydávána s podtitulem Kniha nejen o výpočtech potrubí, což znamená, že je určena nejenom úzce specializovaným konstruktérům, projektantům a výpočtářům, ale i širokému okruhu dalších technických pracovníků. Užitečné informace zde naleznou technici a inženýři zabývající se mj. investiční činností, provozem, správou, inspekcemi a revizemi potrubí, pracovníci notifikačních orgánů a řada dalších.

Svým rozsahem a komplexností se jedná o unikátní dílo, které vzniklo na základě zpětné vazby odborné veřejnosti a podnětů účastníků kurzů a odborných akcí. Publikace tak může být vítaným zdrojem informací pro řadu odborníků v oblasti projektování, správy a provozu vodárenské infrastruktury.

Ing. Václav Pekař, CSc.

V roce 1978 ukončil studium na fakultě strojní VŠD Žilina, poté absolvoval postgraduální kurz na
katedře pružnosti a pevnosti strojní fakulty ČVUT v Praze. Externí aspiranturu ukončil v roce 1993
na Stavební fakultě VUT katedra ocelových konstrukcí a mostů.
Ve své praxi se pracoval jako konstruktér, materiálový specialista a posléze výpočtář zpočátku
ocelových konstrukcí a zdvihadel a posléze jako výpočtář potrubí.
V současné době se pracuje jako nezávislý konzultant a soudní znalec a věnuje se také
publikační a lektorské činnosti.

Kniha je strukturována do deseti samostatných kapitol, které řeší jednotlivé oblasti, se kterými se odborná veřejnosti setkává v praxi:

1. Základní vztahy pevnosti potrubí, statika
2. Speciální mezní stavy únosnosti potrubí

3. Dynamické výpočty potrubí
4. Plastová a laminátová potrubí
5. Uložení a podpěry potrubí
6. Potrubí v zemi

7. Pevnostní výpočty potrubí počítačem
8. Bezpečnost, spolehlivost, životnost a stárnutí potrubí
9. Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů

10. Odborná literatura a odkazy na internetové stránky

Celkem:

682 fyzikálních rovnic
305 obrázků a grafů
464 stran textu

Cena publikace
1 440 Kč bez DPH (1 600 Kč včetně DPH) plus poštovné a balné.

Objednat publikaci lze on-line zde.

Související články