Pokrok v recyklaci vody

Počátkem července Rada EU schválila kompromisní text návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Přestože existuje řada kritických hlasů pro opětovné využívání (recyklaci) vod, právě nastavení přísného regulatorního prostředí umožní bezpečnou recyklaci zejména pro zemědělské účely. Nařízení v rámci uplatnění principu předběžné opatrnosti a analýzy rizik (odpovídající způsobu plánovaného využití) poskytuje vysokou ochranu jak pro životní prostředí, tak potenciálně i pro lidské zdraví. Navíc umožňuje efektivněji čelit klimatickým změnám, kterými je zasažena celá jižní Evropa a pro některé paradoxně, i Česká republika. Přestože vody je na naší planetě podle nejnovějších odhadů téměř 1,4 bilionu km3, je nyní více než kdykoliv dříve zřejmé, že voda je příliš vzácná na to, aby byla použita pouze jedenkrát.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR a EurEau

Související články