Vydané ČSN – Březen 2020

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 14090 (01 0990)
kat.č. 509759
Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice;
(idt ISO 14090:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 6789-1 (23 0780)
kat.č. 509467
Nářadí k montáži šroubů a matic – Ruční momentové nářadí – Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody konstrukce a zkoušení shody kvality – Minimální požadavky na prohlášení o shodě;
(idt ISO 6789-1:2017); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6789-1 (23 0780) Nářadí k montáži šroubů a matic – Ruční momentové nářadí – Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody návrhu a zkoušení shody kvality – Minimální požadavky na prohlášení o shodě; Vyhlášena: Září 2017

ČSN EN 12449+A1 (42 1320)
kat.č. 509841
Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12449 (42 1320) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití; Vydání: Listopad 2016

ČSN EN 10219-2 (42 5953)
kat.č. 509825
Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních ocelí – Část 2: Rozměry, mezní úchylky a geometrické charakteristiky průřezu;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 10219-2 (42 5953) Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN 131-1+A1 (49 3830)
kat.č. 509675
Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry; Vydání: Květen 2016

ČSN ISO 8483 (64 3141)
kat.č. 509808
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů*);
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 8483+Amd. 1 (64 3141) Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů; Vydání: Září 2012

ČSN ISO 8533 (64 3160)
kat.č. 509809
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů*);
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 8533+Amd. 1 (64 3160) Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů; Vydání: Září 2012

ČSN ISO 7685 (64 6473)
kat.č. 509810
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení počáteční kruhové pevnosti*);
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 7685 (64 6473) Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) – Stanovení počáteční kruhové pevnosti; Vydání: Červen 2015

ČSN EN 1295-1 (75 0210)
kat.č. 509606
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Obecné požadavky;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN 75 5401
kat.č. 509660
Navrhování vodovodního potrubí;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí; Vydání: Prosinec 2007

Změny ČSN

ČSN EN 31010 (01 0352)
kat.č. 509506
Management rizik – Techniky posuzování rizik;
Vydání: Leden 2011 Změna Z1; Vydání: Březen 2020

ČSN EN 62402 (01 0697)
kat.č. 509500
Management zastarávání – Pokyn k použití;
Vydání: Říjen 2009 Změna Z1; Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)
kat.č. 509783
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu;
Vydání: Listopad 2018 Změna A1; (idt ISO 15614-1:2017/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16135 (13 3210)
kat.č. 509794
Průmyslové armatury – Kulové kohouty z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16135:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16136 (13 3215)
kat.č. 509793
Průmyslové armatury – Klapky z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16136:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16137 (13 3220)
kat.č. 509792
Průmyslové armatury – Zpětné armatury z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16137:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16138 (13 3225)
kat.č. 509791
Průmyslové armatury – Membránové armatury z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16138:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16139 (13 3230)
kat.č. 509790
Průmyslové armatury – Šoupátka z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16139:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 21787 (13 3235)
kat.č. 509789
Průmyslové armatury – Uzavírací armatury z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 21787:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

Normy schválené jako ČSN

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352)
kat.č. 508551
Management rizik – Techniky posuzování rizik+);
EN IEC 31010:2019; IEC 31010:2019; Platí od 2020-04-01 S účinností od 2022-07-18 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik; Vydání: Leden 2011

ČSN EN IEC 62402 ed. 2 (01 0697)
kat.č. 508552
Management zastarávání;
EN IEC 62402:2019; IEC 62402:2019; Platí od 2020-04-01 S účinností od 2022-07-03 se zrušuje ČSN EN 62402 (01 0697) Management zastarávání – Pokyn k použití; Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 13523-19 (03 8761)
kat.č. 509053
Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici;
EN 13523-19:2019; Platí od 2020-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13523-19 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici; Vyhlášena: Listopad 2011

ČSN EN ISO 18592 (05 1109)
kat.č. 509051
Odporové svařování – Destruktivní zkoušení svarů – Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků;
EN ISO 18592:2019; ISO 18592:2019; Platí od 2020-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 18592 (05 1109) Odporové svařování – Destruktivní zkoušení svarů – Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN ISO 3821 (05 4240)
kat.č. 509050
Zařízení pro plamenové svařování – Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy;
EN ISO 3821:2019; ISO 3821:2019; Platí od 2020-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3821 (05 4240) Zařízení pro plamenové svařování – Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy; Vyhlášena: Srpen 2010

ČSN EN 13100-2 (05 6830)
kat.č. 509052
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením;
EN 13100-2:2019; Platí od 2020-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13100-2 (05 6830) Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením; Vydání: Září 2005

ČSN EN ISO 20361 (11 0040)
kat.č. 509044
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3;
EN ISO 20361:2019; ISO 20361:2019; Platí od 2020-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 20361 (11 0040) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 1656 (66 5208)
kat.č. 508974
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška v suspenzi pro hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných ve veterinární oblasti – Zkušební metody a požadavky (fáze 2 / stupeň 1);
EN 1656:2019; Platí od 2020-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1656 (66 5208) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1); Vyhlášena: Leden 2010

Související články