Vydané ČSN – Červen 2020

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 22315 (01 2319)
kat.č. 509433
Ochrana společnosti – Hromadná evakuace – Pokyny pro plánování;
(idt ISO 22315:2014); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22315 (01 2319) Ochrana společnosti – Hromadná evakuace – Pokyny pro plánování; Vyhlášena: Duben 2019

ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224)
kat.č. 510286
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady;
(idt ISO 8504-1:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; Vydání: Leden 2002 Věstník č. 6/2020 3

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224)
kat.č. 510287
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání;
(idt ISO 8504-2:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání; Vydání: Leden 2002

ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241)
kat.č. 510288
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy;
(idt ISO 12944-5:2019); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 16668+A1 (13 3008)
kat.č. 509609
Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje;
Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16668+A1 (13 3008) Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN ISO 20670 (75 0180)
kat.č. 510201
Opětovné využití vody – Slovník;
Vydání: Červen 2020

ČSN EN ISO 11611 (83 2740)
kat.č. 510240
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech;
(idt ISO 11611:2015); Vydání: Červen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech; Vyhlášena: Únor 2016

Změny ČSN

ČSN EN 61535 (37 0535)
kat.č. 510151
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích;
Vydání: Květen 2010 Změna Z1; Vydání: Červen 2020

Opravy ČSN

ČSN EN 12570 (13 3023)
kat.č. 505078
Průmyslové armatury – Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu;
Vydání: Květen 2001 Oprava 1; Vydání: Červen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

Normy schválené jako ČSN

ČSN EN 14901-2 (13 2080)
kat.č. 509689
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny – Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO);
EN 14901-2:2019; Platí od 2020-07-01

Související články