Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT

Školení probíhá v Hotelové škole Poděbrady, kde máme na jednom místě jak ubytování, stravování, tak i učebnu. Školení provádím na objednávku i v místě působení Vaší firmy dle domluvy. Školení a výuka je určena pro všechny zájemce o odbornou vodohospodářskou přípravu na autorizační zkoušku v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se zaměřením nejen na hydrotechniku a zahrnuje:

 • seznámení s průběhem a přípravou zkoušky,
 • rozdílová zkouška,
 • o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, krystaly vody),
 • základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie,
 • extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňová služba),
 • vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, cena vody),
 • vodní toky (vodstvo ČR, přirozené VT, úpravy VT, hrazení bystřin, revitalizace a renaturace),
 • vodní díla (definice, příprava a výstavba, technicko bezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl),
 • vodní stavby:
  – hydrotechnické stavby (přehrady, nádrže, jezy, vodní cesty a plavba, využití vodní energie),
  – zdravotně technické stavby (vodárenství, stokování, čištění odpadních vod),
  – meliorační stavby (pedologie, závlahy, odvodnění, protierozní ochrana, malé vodní nádrže),
 • provoz vodních děl (manipulační řád, provozní řád, kanalizační řád, program TBD, provozní deník).

V závěrečném bloku provádím zkoušku nanečisto s nácvikem na vzorových příkladech zkušebních otázek z celé široké škály všech specializací vodního hospodářství. V rámci školení je možno konzultovat i předpokládané dokumentace pro autorizační zkoušku.

Volné termíny školení v červnu a září!

Hotelová škola v Poděbradech se otevírá 19.6.2020. Pokud budete mít zájem, ozvěte se mailem nebo telefonicky, domluvíme se. Pro uspořádání kurzu je potřeba účast minimálně 4 uchazečů.

Kontakt:

Ing. Petr Vít
Mobil: +420 602 103 553
E-mail: petr.pif@seznam.cz
Web: www.hydrotechnika.cz

Více informací o individuálním přípravném školení, přihlášku k účasti naleznete zde.

Související články